Komentarji / Commenti

18 Marzo 2019 / 18. marec 2019

Senza fede in Dio ci si abbandona al destino
Kdor ne veruje v Boga se predaja usodi

Mi ha particolarmente colpito l’articolo del prof. Igor Jelen, sullo scorso numero del Dom, la sintesi del quale si trova nel titolo «Questo non è un Paese par bambini». Tenendo per buone le sue osservazioni storiche e sociologiche, è nostro obbligo tentare anche una lettura sotto […]

4 Marzo 2019 / 4. marec 2019

Od Pusta do Posta eno samo veselje
Da Carnevale alla Quaresima una sola gioia

Nas čakajo zadnji dnevi Pusta, ki zbuja veselje an dobro voljo, de bomo takuo mogli iti naprì v lietu, ki smo ga komaj začeli. Tisti, ki so vekuštali tele cajt, so bli modri ljudjè, zak’ vsi potrebujemo nomalo oddiha od vsakdanjih skarbi an de se znamo […]


1 Marzo 2019 / 1. marec 2019

Benečijo lahko rešijo le … otroci!
La Slavia si salva solo … nelle culle!

Podatki o vpisih v šolsko leto 2019-2020, ki smo jih objavili v Domu z dne 14. februarja, so za Benečijo silno zaskrbljujoči. V vrtcih Nediških dolin bo septembra najnižje število otrok v celi zgodovini teh predšolskih ustanov, saj je v zadnjih treh letih število malčkov padlo […]

18 Febbraio 2019 / 18. februar 2019

V svojo skrb je povezal vero in kulturo
Nel proprio impegno ha legato fede e cultura

Po dugi boliezni se je 1. febrarja odsloviu od nas gospod Mario Gariup, rojen v Topolovem 18. novemberja1940. Pred njim je lieta 2016 šu monsinjor Dionisio Mateucig, župnik v Žabnicah an rektor na Svetih Višarijah. Oba sta bla v tistim tropiču štierih beneških duhovniku, ki so […]


1 Febbraio 2019 / 1. februar 2019

Spomin postaja muoč an upanje
Il ricordo sta diventando forza e speranza

V saboto, 26. ženarja, smo molili sveto mašo za rancega g. Lovra Petriciga, na trideseti dan njegove smarti. Bla je naša dužnuost se zmisniti tistega duhovnika, ki je skarbeu, de nastane maša po slovensko tudi v Špietru. Grede pa, nam je paršlo v pamet, de bi […]

30 Gennaio 2019 / 30. januar 2019

Noacco: «La risorsa sloveni»
Slovenci so temelj za preporod

Negli anni Ottanta sono stato per dieci anni sindaco di Taipana, poi presidente della Comunità montana Valli del Torre e dell’Uncem, l’associazione regionale dei Comuni montani. In quella sede si studiava come risolvere i problemi di questa montagna. Ricordo che i dieci presidenti delle Comunità montane, […]


3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Brez kmetijstva ne bo niti turizma
Turismo e agricoltura a braccetto

In alcuni paesi delle valli del Natisone e del Torre, negli ultimi anni, si nota un crescente impegno per la cura del territorio. Questo è dovuto a necessitità, affinché la boscaglia non inghiotta i centri abitati, e alla consapevolezza che per promuovere il turismo, attività su […]

3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Veselimo se verouka po slovensko
Gioia per il catechismo in sloveno

Nazadnjo nam je uspelo, de bomo imieli lahko verouk po slovensko. Stvar je grede liepa an zaskarbljujoča. Liepa je, zak’ verouk uprašajo starši otruok, ki obiskavajo dvojezično šuolo v Špietre. Nismo mogli imeti lieuše novice, de zahteva pride od staršu an učiteljic. Tuole priča, de je […]