Komentarji / Commenti

18 Febbraio 2019 / 18. februar 2019

V svojo skrb je povezal vero in kulturo
Nel proprio impegno ha legato fede e cultura

Po dugi boliezni se je 1. febrarja odsloviu od nas gospod Mario Gariup, rojen v Topolovem 18. novemberja1940. Pred njim je lieta 2016 šu monsinjor Dionisio Mateucig, župnik v Žabnicah an rektor na Svetih Višarijah. Oba sta bla v tistim tropiču štierih beneških duhovniku, ki so […]

1 Febbraio 2019 / 1. februar 2019

Spomin postaja muoč an upanje
Il ricordo sta diventando forza e speranza

V saboto, 26. ženarja, smo molili sveto mašo za rancega g. Lovra Petriciga, na trideseti dan njegove smarti. Bla je naša dužnuost se zmisniti tistega duhovnika, ki je skarbeu, de nastane maša po slovensko tudi v Špietru. Grede pa, nam je paršlo v pamet, de bi […]


30 Gennaio 2019 / 30. januar 2019

Noacco: «La risorsa sloveni»
Slovenci so temelj za preporod

Negli anni Ottanta sono stato per dieci anni sindaco di Taipana, poi presidente della Comunità montana Valli del Torre e dell’Uncem, l’associazione regionale dei Comuni montani. In quella sede si studiava come risolvere i problemi di questa montagna. Ricordo che i dieci presidenti delle Comunità montane, […]

3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Brez kmetijstva ne bo niti turizma
Turismo e agricoltura a braccetto

In alcuni paesi delle valli del Natisone e del Torre, negli ultimi anni, si nota un crescente impegno per la cura del territorio. Questo è dovuto a necessitità, affinché la boscaglia non inghiotta i centri abitati, e alla consapevolezza che per promuovere il turismo, attività su […]


3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Veselimo se verouka po slovensko
Gioia per il catechismo in sloveno

Nazadnjo nam je uspelo, de bomo imieli lahko verouk po slovensko. Stvar je grede liepa an zaskarbljujoča. Liepa je, zak’ verouk uprašajo starši otruok, ki obiskavajo dvojezično šuolo v Špietre. Nismo mogli imeti lieuše novice, de zahteva pride od staršu an učiteljic. Tuole priča, de je […]

18 Maggio 2018 / 18. maj 2018

Bodimo odločni za naše pravice tudi v Cierkvi
A San Pietro non conoscono la Pentecoste

Dvojezičnost je že poglobila svoje korenine v beneško zemljo an je že obrodila dobra sadova na zapuščenem puoju. Za tuole so zaslužni pametni kimeti, ki so znali lepuo obdielati naše njive an sadovnjake. ‘An liep primer telih dobrih sadu smo imieli v saboto, 5. maja, v […]


11 Aprile 2018 / 11. april 2018

Kakovost življenja in dohodek
La qualità della vita e il reddito

È solo una coincidenza? Non credo. I dati diffusi sulla geografia dell’Irpef – che, si sa, raccontano solo una parte della realtà e che anzi rischiano di portare a letture fuorvianti – lasciano ancora una volta senza parole. Certe tendenze sembrano essersi consolidate, prospettando ulteriori squilibri […]

11 Aprile 2018 / 11. april 2018

Vse je nazadnjo v Božjih rokah
In definitiva è tutto nelle mani di Dio

»Dol’ je šù pred pakù, na trečji dan od martvih vstù«. Takuo molemo v apostolski vieri, ki nam prave, kakuo je Kristus po svoji smarti šù v deželo martvih, de bi obudiu tiste ljudì, ki so bli umarli v parčakovanju odrešenja. Prù za prù, tisti nie […]