Komentarji / Commenti

20 Febbraio 2020 / 20. februar 2020

Chiesa carinziana e chiesa udinese
Razlike med koroško in vidensko Cerkvijo

Se ritorno agli anni della mia infanzia mi rendo conto che ho avuto la fortuna di avere intorno a me la famiglia, il paese, il gruppo dei pari e quant’altro a comunicarmi, attraverso il linguaggio sloveno di casa, i contenuti non solo linguistici, ma valoriali e […]

14 Febbraio 2020 / 14. februar 2020

Koroške novosti vlivajo upanje
Le novità carinziane infondono speranza

Mislim, de nobedan se nie čaku, de bojo na Koroškem izvolili za krškega (celovškega) škofa adnega Slovenca. Telekrat je pa nezačakano papež izbrau našega rojaka Josefa Marketza, de bi vodu staroslavno škofijo, ki je bla v stuolietji povezna tudi z Oglejskim patriarhatom. Začudenje je upravičeno za […]


29 Gennaio 2020 / 29. januar 2020

Saper ritornare sui propri passi
Premisliti svoje korake

Ritornare sui propri passi può dare un contributo a migliorare la strada da fare. In questo caso mi riferisco in particolare alle scelte metodologiche previste già agli inizi dalla scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Il mio intento non è certo di criticare quelle scelte, […]

29 Gennaio 2020 / 29. januar 2020

Čedermaci an zaslužne »Čedermajke«
I Čedermaci e i meriti delle «Čedermajke»

Na 50. srečanju Posočja in Benečije je v saboto 18. ženarja v Kobaridu parjela Gujonovo priznanje Ada Tomasetig taz Saržente. Tisti, ki imajo po rokah naš Dom, jo lepuo poznajo, sa’ vsaki krat parpravlja beneško pravco z liepimi risbami Morena Tomasetiga. Modro je, de so se […]


27 Dicembre 2019 / 27. december 2019

Noi sloveni trascurati dagli sloveni

Cerco spesso sul quotidiano triestino in lingua slovena notizie che suggeriscano sentimenti di appartenenza all’angolo di terra slovena cui è legata la mia personale storia e preistoria, i monti e le vallate della mia infanzia. Ma è come cercare quadrifogli. Nascere sloveni in provincia di Udine, […]

27 Dicembre 2019 / 27. december 2019

Svet potrebuje luči svete noči
Il mondo ha bisogno della luce della notte santa

Če pomislimo, kakuo je nastala naša viera, videmo, de je tesnuo povezana z našim življenjam an se začne prù z rojstvam, kar praznujemo glih za Božič. Tuole pomeni, de naša viera ni ideja, ki se jo moremo izmisliti v naši pameti, ampa je prù življenje an […]


3 Dicembre 2019 / 3. december 2019

La Costituzione sconosciuta
Ne poznajo italijanske ustave

Non è per entrare in dirompenti questioni politiche, ma su un argomento particolarmente dibattuto come quello sulla proposta di una nuova legge per la cittadinanza, ovviamente, «italiana», una qualche riflessione non pare priva di senso. Come prima questione va osservato quanto i cittadini de facto italiani, […]

29 Novembre 2019 / 29. november 2019

Dvie iskrene adventne želje
Due sinceri desideri per l’Avvento

Advent je cajt parčakovanja Božje bližine, ko molimo, de se odprejo nebesa an se ulije na nas žegnani daž, ki zbudi življenje, zak’, kjer je Buog, tam je tudi življenje. Lepo an ljubeznivo življenje. Buog je paršu do nas an je tudi z nami, a mi […]