Komentarji / Commenti

24 Aprile 2019 / 24. april 2019

Un atto rivoluzionario nel tempo dell’inganno

«Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario ». Questa è un’affermazione attribuita a Pier Paolo Pasolini, che già ai suoi tempi nel proprio impegno sociale presagiva quanto sempre più la gente venisse privata della propria reale libertà travisando o mentendo la verità. […]

24 Aprile 2019 / 24. april 2019

Zmanjkali so kandidati
I candidati sono venuti meno

V nediejo, 26. maja, ob evropskih volitvah, bojo šindike in kamunske može al’ žene vebrali tudi v desetih kamunah videnske province, v katerih je varvan slovenski jezik. V torak, 16. obrila, opudan se je zaparu cajt, de bi predstavili kandidate. Parva novica je, de v Garmaku, […]


12 Aprile 2019 / 12. april 2019

Beneški velikonočni običaji
Le tradizioni pasquali beneciane

Dreško društvo Kobilja glava bo na Ojčinco, v nediejo, 14. obrila, ob 14.30 napravlo na Briegu, v gostilni »Al Kolovrat«, vsakolietno delavnico za dekoracijo pierhu (dreške pierhe), se pravi naravnih velikonočnih jajc. Učili bojo domačo tehniko dekoracije, ki je »praskanka«. Gospe iz Poljubinja pri Tolminu bojo […]

11 Aprile 2019 / 11. april 2019

Redditi da Guerra fredda
Osebni dohotki izražajo hladno vojno

Non fa nemmeno più notizia il fatto di trovare i comuni della Benecia in fondo alla classifica del reddito pro capite del Friuli Venezia Giulia. Il deprimente quadro economico e sociale, il gelo demografico e il degrado ambientale – tutti fenomeni strettamente interconnessi – sono da […]


28 Marzo 2019 / 28. marec 2019

Prave viere na smiemo zameniti s prazno viero
Non scambiamo l’autentica fede con una religione vuota

Že ankaj liet tegà se guorì nimar buj gostuo o starih navadah, o starih jedilih … Vič ljudì gleda zvestuo nazaj an pravi, kuo je bluo buj lepuo tudi v službi Božji, v liturgiji, kadar je bluo posebno par sveti maši skor vse tiho, takuo de […]

18 Marzo 2019 / 18. marec 2019

Senza fede in Dio ci si abbandona al destino
Kdor ne veruje v Boga se predaja usodi

Mi ha particolarmente colpito l’articolo del prof. Igor Jelen, sullo scorso numero del Dom, la sintesi del quale si trova nel titolo «Questo non è un Paese par bambini». Tenendo per buone le sue osservazioni storiche e sociologiche, è nostro obbligo tentare anche una lettura sotto […]


4 Marzo 2019 / 4. marec 2019

Od Pusta do Posta eno samo veselje
Da Carnevale alla Quaresima una sola gioia

Nas čakajo zadnji dnevi Pusta, ki zbuja veselje an dobro voljo, de bomo takuo mogli iti naprì v lietu, ki smo ga komaj začeli. Tisti, ki so vekuštali tele cajt, so bli modri ljudjè, zak’ vsi potrebujemo nomalo oddiha od vsakdanjih skarbi an de se znamo […]

1 Marzo 2019 / 1. marec 2019

Benečijo lahko rešijo le … otroci!
La Slavia si salva solo … nelle culle!

Podatki o vpisih v šolsko leto 2019-2020, ki smo jih objavili v Domu z dne 14. februarja, so za Benečijo silno zaskrbljujoči. V vrtcih Nediških dolin bo septembra najnižje število otrok v celi zgodovini teh predšolskih ustanov, saj je v zadnjih treh letih število malčkov padlo […]