Komentarji / Commenti

13 Marzo 2020 / 13. marec 2020

E ora va in onda la vita in differita

Come nelle favole, in un poco conosciuto Paese del lontano Oriente un re, che la pensava giusta, tentò di attuare una specie di rivoluzione copernicana nel mondo sociale del suo paese. La rivoluzione potrebbe essere espressa in una semplice frase, che è una constatazione intuibile e […]

13 Marzo 2020 / 13. marec 2020

Zavihnimo rokave za Benečijo
Rimbocchiamoci le maniche per la Benecia

Na prejšnjim Domu smo pisali zaskarbujoče misli o prihodnosti Benečije zavojo dvieh stvarì: padanja števila prebivaucu, sa’ se rodi premalo otruok, an težkih davku (taš). Zdielo se je, de smo pisali, kar je pravu an se partoževau msgr. Ivan Trinko, kadar je biu pokrajinski svetovalec (provincialni […]


27 Febbraio 2020 / 27. februar 2020

«A peste, fame et bello libera nos, Domine»

Non so perché mi tornano in mente immagini della mia infanzia, quando nei nostri paesi vigeva la tradizione delle rogazioni del 25 aprile. Presto al mattino partendo dalla chiesa, a cui accorrevano i fedeli di una manciata di paesini sparsi sul versante montano, con il prete […]

27 Febbraio 2020 / 27. februar 2020

Pridi molit, o kristjan!
Vieni a pregare, cristiano!

Nieman velikih spominu o Postu v mladih lietah; narvič o zadnjih dni Pusta. Kar mi je buj ostalo, je bluo petje Miserere ob sriedah v cerkvi na Zariščah v Miersi an Križova pot par Svetin Lienarte ob petkah. Tela druga pobožnost je bla veselje za nas, […]


20 Febbraio 2020 / 20. februar 2020

Chiesa carinziana e chiesa udinese
Razlike med koroško in vidensko Cerkvijo

Se ritorno agli anni della mia infanzia mi rendo conto che ho avuto la fortuna di avere intorno a me la famiglia, il paese, il gruppo dei pari e quant’altro a comunicarmi, attraverso il linguaggio sloveno di casa, i contenuti non solo linguistici, ma valoriali e […]

14 Febbraio 2020 / 14. februar 2020

Koroške novosti vlivajo upanje
Le novità carinziane infondono speranza

Mislim, de nobedan se nie čaku, de bojo na Koroškem izvolili za krškega (celovškega) škofa adnega Slovenca. Telekrat je pa nezačakano papež izbrau našega rojaka Josefa Marketza, de bi vodu staroslavno škofijo, ki je bla v stuolietji povezna tudi z Oglejskim patriarhatom. Začudenje je upravičeno za […]


29 Gennaio 2020 / 29. januar 2020

Saper ritornare sui propri passi
Premisliti svoje korake

Ritornare sui propri passi può dare un contributo a migliorare la strada da fare. In questo caso mi riferisco in particolare alle scelte metodologiche previste già agli inizi dalla scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Il mio intento non è certo di criticare quelle scelte, […]

29 Gennaio 2020 / 29. januar 2020

Čedermaci an zaslužne »Čedermajke«
I Čedermaci e i meriti delle «Čedermajke»

Na 50. srečanju Posočja in Benečije je v saboto 18. ženarja v Kobaridu parjela Gujonovo priznanje Ada Tomasetig taz Saržente. Tisti, ki imajo po rokah naš Dom, jo lepuo poznajo, sa’ vsaki krat parpravlja beneško pravco z liepimi risbami Morena Tomasetiga. Modro je, de so se […]