Komentarji / Commenti

3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Brez kmetijstva ne bo niti turizma
Turismo e agricoltura a braccetto

In alcuni paesi delle valli del Natisone e del Torre, negli ultimi anni, si nota un crescente impegno per la cura del territorio. Questo è dovuto a necessitità, affinché la boscaglia non inghiotta i centri abitati, e alla consapevolezza che per promuovere il turismo, attività su […]

3 Agosto 2018 / 3. avgust 2018

Veselimo se verouka po slovensko
Gioia per il catechismo in sloveno

Nazadnjo nam je uspelo, de bomo imieli lahko verouk po slovensko. Stvar je grede liepa an zaskarbljujoča. Liepa je, zak’ verouk uprašajo starši otruok, ki obiskavajo dvojezično šuolo v Špietre. Nismo mogli imeti lieuše novice, de zahteva pride od staršu an učiteljic. Tuole priča, de je […]


18 Maggio 2018 / 18. maj 2018

Bodimo odločni za naše pravice tudi v Cierkvi
A San Pietro non conoscono la Pentecoste

Dvojezičnost je že poglobila svoje korenine v beneško zemljo an je že obrodila dobra sadova na zapuščenem puoju. Za tuole so zaslužni pametni kimeti, ki so znali lepuo obdielati naše njive an sadovnjake. ‘An liep primer telih dobrih sadu smo imieli v saboto, 5. maja, v […]

11 Aprile 2018 / 11. april 2018

Kakovost življenja in dohodek
La qualità della vita e il reddito

È solo una coincidenza? Non credo. I dati diffusi sulla geografia dell’Irpef – che, si sa, raccontano solo una parte della realtà e che anzi rischiano di portare a letture fuorvianti – lasciano ancora una volta senza parole. Certe tendenze sembrano essersi consolidate, prospettando ulteriori squilibri […]


11 Aprile 2018 / 11. april 2018

Vse je nazadnjo v Božjih rokah
In definitiva è tutto nelle mani di Dio

»Dol’ je šù pred pakù, na trečji dan od martvih vstù«. Takuo molemo v apostolski vieri, ki nam prave, kakuo je Kristus po svoji smarti šù v deželo martvih, de bi obudiu tiste ljudì, ki so bli umarli v parčakovanju odrešenja. Prù za prù, tisti nie […]

30 Marzo 2018 / 30. marec 2018

Jezus je od smrti vstal! Naj živi tudi naše ljudstvo
Gesù è risorto! Viva anche il nostro popolo

Tisti, ki imajo moje lieta, se lepuo spomnijo, kakuo smo veselo pieli velikonočno piesem Jezus je od smarti vstal, posebno na velikonočni pandiejak, kadar se je zvijala precesija za oufar v liepi an starodavni cierkvi svetega Lienarta. Telekrat vam jo predstavim, de se ne je pozabimo […]


14 Marzo 2018 / 14. marec 2018

Alle urne senza identità
Pri volitvah idetiteta ni prišla do izraza

Il comportamento elettorale rappresenta un elemento particolare di un atteggiamento sociale più generale, perciò non ci dobbiamo meravigliare se esso esprime le stesse contraddizioni, che caratterizzano ogni altro comportamento e danno un’impressione di incoerenza. I risultati delle recenti elezioni politiche nei diciotto comuni, da Tarvisio a […]

5 Marzo 2018 / 5. marec 2018

Gabrovec o parlamentarnih volitvah
Elezioni politiche secondo Gabrovec

»Izid italijanskih političnih volitev je presenetil tudi najbolj previdne politične analitike in izraža parlament, ki po vsej verjetnosti ne bo imel neke jasne in vsebinsko koherentne politične večine. Prvi podatek je velika volilna udeležba, ki je očitno znak občutenega protesta in zahteve po radikalnih zasukih, kar […]