Uvodnik / Editoriale

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

Veselimo se verouka po slovensko
Gioia per il catechismo in sloveno

Nazadnjo nam je uspelo, de bomo imieli lahko verouk po slovensko. Stvar je grede liepa an zaskarbljujoča. Liepa je, zak’ verouk uprašajo starši otruok, ki obiskavajo dvojezično šuolo v Špietre. Nismo mogli imeti lieuše novice, de zahteva pride od staršu an učiteljic. Tuole priča, de je […]

18 maggio 2018 / 18. maj 2018

Bodimo odločni za naše pravice tudi v Cierkvi
A San Pietro non conoscono la Pentecoste

Dvojezičnost je že poglobila svoje korenine v beneško zemljo an je že obrodila dobra sadova na zapuščenem puoju. Za tuole so zaslužni pametni kimeti, ki so znali lepuo obdielati naše njive an sadovnjake. ‘An liep primer telih dobrih sadu smo imieli v saboto, 5. maja, v […]


11 aprile 2018 / 11. april 2018

Vse je nazadnjo v Božjih rokah
In definitiva è tutto nelle mani di Dio

»Dol’ je šù pred pakù, na trečji dan od martvih vstù«. Takuo molemo v apostolski vieri, ki nam prave, kakuo je Kristus po svoji smarti šù v deželo martvih, de bi obudiu tiste ljudì, ki so bli umarli v parčakovanju odrešenja. Prù za prù, tisti nie […]

30 marzo 2018 / 30. marec 2018

Jezus je od smrti vstal! Naj živi tudi naše ljudstvo
Gesù è risorto! Viva anche il nostro popolo

Tisti, ki imajo moje lieta, se lepuo spomnijo, kakuo smo veselo pieli velikonočno piesem Jezus je od smarti vstal, posebno na velikonočni pandiejak, kadar se je zvijala precesija za oufar v liepi an starodavni cierkvi svetega Lienarta. Telekrat vam jo predstavim, de se ne je pozabimo […]


14 marzo 2018 / 14. marec 2018

Alle urne senza identità
Pri volitvah idetiteta ni prišla do izraza

Il comportamento elettorale rappresenta un elemento particolare di un atteggiamento sociale più generale, perciò non ci dobbiamo meravigliare se esso esprime le stesse contraddizioni, che caratterizzano ogni altro comportamento e danno un’impressione di incoerenza. I risultati delle recenti elezioni politiche nei diciotto comuni, da Tarvisio a […]

2 marzo 2018 / 2. marec 2018

Non sprechiamo l’occasione con l’astensione
Ne zamudimo priložnosti z volilno abstinenco

Siamo alla vigilia delle elezioni del 4 marzo. La campagna elettorale prosegue con i suoi sussulti ed insulti, e ci promette quanto di meglio noi potremmo desiderare, almeno secondo i calcoli dei vari politici. Non possiamo dimenticare, infatti, che alcune promesse si escludono a vicenda, perché […]


6 febbraio 2018 / 6. februar 2018

Jezik ljubezni
La lingua dell’amore

»Samo eno stvar bi vam rekel, ki se tiče vas. Posredovanje vere je možna le v narečju: v narečju družine, v narečju očeta in mame, babice in dedka. Potem bodo prišli kateheti in razvijali naprej prvo posredovanje vere z idejami, z razlago. A ne pozabite tega, […]

12 gennaio 2018 / 12. januar 2018

Oblietnice lahko pomagajo!
Meno male che abbiamo la nostra Costituzione

Za novo lieto 1948 je paršla v veljavo naša donašnja ustava (kostitucion). Kàr se ima 70 liet, se gre v penzijo, takuo de nie bluo velikega praznovanja ob okouni oblietnici. Ustavi pa muoramo dati veliko pozornost an spoštovanje, ne samo zak’ je glavni zakon daržave, ampà, […]