Želimo spet odprto mejo _ Desideriamo il confine di nuovo aperto

Evropska agencija Frontex, ki skarbi za zunanjekonfine Euopske unije in jih pomaga varvatidaržavam, ki so v Shengenskem območju, je v svojem zadnjem poročilu napisala, de v parvih miescih lietošnjega lieta so se migracijskitokovi močnuo spremenili. Sada ljudje, ki iz Afrike čejo ilegalno priti v Evropo, gredo posebno na Kanarske otoke (Španja), takuo de so zabeležili 71 par stuo manj parhodu skuoze centralni Mediteran in 30 par stuo manj po takuo imenovani »Balkanski poti«, ki iz Turčije skuoze Sarbijo, Bosno Hercegovino, Harvaško in Slovenijo peje do naših kraju.
Iz telega poročila pride von, de se nie vič bati (ako je priet zaries bluo) masovnih migracij, zaradi katerih je s koordinarano akcijo lansko jesen Italija spet nastavila kontrolo na svojem konfinu s Slovenijo in Slovenija na svojih konfinah s Harvaško in Uogarsko.
Malo dni odtuod je bluo na Bardu pri Kranju srečanje notranjih ministru Slovenije, Italije in Harvaške. Pokljukar, Piantedosi in Božinović so se veselili rezultatu dobrega sodelovanja, pa nieso jali, de bojo kontrole na konfinah odpravili pred določenim terminom, ki je 21. junja. Napoviedali pa so, de bojo od tistega dneva zunanji konfin Evropske unije, se pravi Shengenska območja, varvale miešanje patrulje policije Italije, Slovenije in Harvaške. In tuole višno pomeni, de kontrole na konfinah na bojo še podujšali. Če bo takuo, novica je dobra, če pomislimo, de Avstrija ima kontrolo na konfinu s Slovenijio že od lieta 2015, se pravi skor devet liet.
Otuberja lani, kàr so spet začeli sistematičnoustavjati ljudi, ki iz Slovenije pridijo v Italijo,so italijanski in slovenski politiki, celuo premjeja Giorgia Meloni in Robert Golob, tardili, de kontrole na bojo motile domačihprebivaucu, ki čez konfin hodijo pogostu. Pravijo pa, de nie takuo. Še posebno na Štupci pregledujejo podrobno vse, vprašajo, kje si biu, storejo odprieti avte. Včasih nucajo tudi pise, ki uohajo drogo.
Telih reči naši ljudje nieso navajeni. Vič ku kajšan se jezi. In ries nobedan bi na mislu, de pride spet do tuolega. Sa’ se zmisnimo, kakuo je bluo na Matajuru veselo 30. obrila 2004, prù dvejst liet odtuod, kàr je Slovenija stopila v Evropsko unijo, in še buj 1. dičemberja 2007 na Štupci, kàr je bluo z ustopom sosednje Republike v Shengensko območje konac ustavjanja in pregledu dokumentu.
»Nikul vič prekletega konfina«, smo pravlitekrat. »Proč prekleti konfin«, smo pisali štier lieta oduod, kàr je biu zapart zauoj pandemije koronavirusa. Tuole muoramo ponoviti tudi donas, zakì čemo fraj in brez strahu živieti na svoji zemlji, kupe s sosedi v Posočju.
Ezio Gosgnach

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp