Korajžno v novo leto_Nell’anno nuovo con coraggio

Par maši po slovensko na božični vičer v Špietru smo videli zaries puno otruok. Bli so tisti, ki hodijo k dvojezičnemu katekizmu, in še številni drugi med množico vierniku, ki so napunili veliko farno cierku.

Na 60. Dnevu emigranta ob guodu Svetih treh kraju v Čedadu so bli protagonisti mladi. Godli, pieli, napovedovali in recitirali so. Mladim je biu zaupan tudi govor v imenu slovenskih organizacij videnske province.

Na teh dveh velikih srečanjih smo se takuo Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini nabrali trošta in kuraže za novo lieto in za lieta naprej. Otroci in mladi, ki smo jih videli v Špietru in Čedadu, so dokaz, de naše dielo nie zastonj, de življenje gre naprej, de se je rodilo kjek novega in liepega, de slovenska podoba naših kraju nie zamarla.

Tudi projekt za turistični razvoj Benečije v glavnem pejajo naprej mlade sile.

Zaviedamo se, de je stanje dramatično, de so problemi veliki, pa s troštam in kuražo v sarcu je buj lahko se zavihniti rokave in se jih lotiti.

Ezio Gosgnach

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp