Ne pozabimo na zaslužne ljudi_Non dimentichiamo le persone meritevoli

Vičkrat v Benečiji pozdravljamo z besiedami Zdravo an veselo. Puno ljudi misli, de gre za stari beneški, tradicionalni pozdrav, a nie takuo, sa’ ga je v Osandesetih lietih prejšnjega stuolietja vekuštu Luciano Chiabudini, ki se je predstavlju s psevdonimam Tonca Ponediščak.Tist pozdrav je biu takuo všeč našim ljudem, de je ratu … tradicionalen.
3. ženarja lietos je bla 25. oblietnica smarti Luciana Chiabudinija. Zapustu nas je v 67. lietu starosti, sa’ je biu rojen v Ščiglah 13. dičemberja 1931. Benečani so ga spoznali lieta 1978, kàr je začeu pisati za Dom. Sojo parljubljeno rubriko Piha Ponediščak, napisano v liepim domačim jeziku, je peju naprej do smarti. V nji je pisu spomine iz otroških in mladih liet, takuo je prenesu na nove generacije tudi domače navade, ki bi drugač šle v pozabo. Vičkrat so njega prispevki omenjeni v strokovnih člankah o tradicijah in običajih Slovencu videnske province, ki so objavljeni v vsaki številki Doma na 3. strani. Pa je v svoji rubriki Chiabudini pisu tudi o aktualnih dogodkih, objavlju svoje poezije in smiešne tekste. Čudovita je Božanska komedija (Divina commedia) po beneško, v kateri nastopata Podantiščak in Broskviljo.

Chiabudinijevo ime je povezano tudi z Beneškim gledališčam, za katero je napisu vič komedij, s Sejmam beneške piesmi in Radiam Trst A, na katerim je imeu svoje oddaje in natuo svojo rubriko v Nediškem zvonu. Posneu je tudi tri avdiokasete.
Luciano je biu dobar in moder človek. Biu zaljubljen v naše doline, v naš jezik in našo kulturo. Imeu je Benečijo močnuo par sarcu in je bla parva njega skarb, de se bogatija, ki so jo zapustili te stari, obvarje in prenese na te mlade.
Chiabudinu zgled in dielo na smieta iti v pozabo. Spoznati ga muorajo tudi nove generacije in je lietošnje lieto, ob 25-lietnici smarti, prava parložnost. Kakuo bi bluo lepuo, če bi njega spomin počastile slovenske organizacije. Na primer s kajšno njega piesmijo na lietošnjem Sejmu beneške piesmi in z uprizoritvijo kajšne od komedij, ki jih je napisu za Beneško gledališče.
In dobro bi bluo, če bi po njemu podbunieški kamun poimenovau adan plac al’ adno ulico. Tudi za narditi konac z gardo navado, de naše zaslužne ljudi časté vsierode, samuo doma ne.
Ezio Gosgnach

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp