Nova knjiga: Ob zvoku remonike_Nuovo libro: Al suono della remonica

Pri zadrugi Most in združenju Evgen Blankin je ob koncu lanskega leta izšla dvojezična knjiga Ob zvoku remonike/Al suono della remonica v kateri Giorgio Banchig opisuje zgodovinske dogoke izpred 150 let, v usodnem letu 1866, ko sta bili Benečija in Rezija priključeni h Kraljevini Italije s plebiscitom, ki je potekal 21. in 22. oktobra. V knjigi je avtor zbral svojo zgodovinsko pripoved, ki jo objavlja dvomesečnik Dom od januarja 2016, in še druge članke, ki so bili objavljeni v prejšnjih letih. Za sestavo te pripovedi je Banchig uporabil v največji možni meri uradne dokumente, za tem publikacije, ki so na ta dejstva gledala bodisi na »klasičen« način bodisi kritično, to se pravi tiste publikacije raznih »proti-risorgimentov«, s katerimi je končno bila premagana patriotska retorika, ki je povzdigovala risorgimento kot zlato dobo in kot vstajo naroda s premagovanjem notranjih sporov in odpravo tuje zasedbe, in pri tem pozabljala na krivice, na nasilno premoč in na žalovanja. Preučil je tudi publikacije, ki so se pojavile v Furlaniji ter italijanski in slovenski tisk tistega časa.

La cooperativa «Most» e l’associazione «don Eugenio Blanchini» hanno dato alle stampe il libro bilingue «Ob zvoku remonike/Al suono della remonica» nel quale Giorgio Banchig tratta degli avvenimenti storici di 150 fa, nell’anno cruciale 1866, quando la Benecia (valli del Natisone e del Torre) e Resia entrarono nel Regno d’Italia e si tenne il plebiscito. Nel volume l’autore ha raccolto gli articoli da lui scritti nel 150° anniversario per il quindicinale Dom e altri pubblicati negli anni precedenti. Nel comporre la narrazione, si è avvalso il più possibile di documenti ufficiali, poi di pubblicazioni con una lettura dei fatti sia «classica» sia critica, vale a dire dei vari «contro-risorgimenti», con i quali finalmente è stata superata la retorica patriottarda che enfatizzava il Risorgimento come l’epoca d’oro e la riscossa della nazione con l’eliminazione delle divisioni interne e l’eliminazione dell’occupazione straniera, ma dimenticava le ingiustizie, le sopraffazioni, i lutti. Ha preso in esame anche le pibblicazioni apparse in Friuli e la stampa italiana e slovena dell’epoca».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp