6 Novembre 2020 / 6. november 2020

Izšel je Slovit št. 9/2020
Uscito lo Slovit n. 9/2020

OTTOBRE 2020

È uscito il nono Slovit del 2020. In primo piano nel numero di ottobre.

  • Un passo in avanti per la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. Avviato al Senato l’iter per la ratifica del documento sottoscritto dal governo italiano il 27 giugno 2000. Allo scopo sono stati presentati quattro disegni di legge.
  • Sì alla restituzione del Narodni dom, no alla chiusura del confine. Il ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Anže Logar, in visita alla comunità slovena in Italia.
  • Covid-19. Più restrizioni e confine di nuovo chiuso. Non sono stati collocati massi o barriere di cemento, ma dal 26 ottobre il confine tra Italia e Slovenia è ancora una volta chiuso.
  • Pronti a rivolgersi al Papa per avere la messa nelle lingue della Valcanale. Appello dell’Associazione «don Mario Cernet» all’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato: «Serve un sacerdote che parli e valorizzi lingue e culture locali».

OKTOBER 2020

Izšla je deveta številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v oktobrski številki.

  • Korak naprej za Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih. Na italijanskem senatu se je začel postopek za ratifikacijo dokumenta, ki ga je italijanska vlada podpisala 27. junija 2000. V ta namen so predložili štiri zakonske osnutke.
  • Za vračanje Narodnega doma, proti zaprtju meja. Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Anže Logar, na obisku pri slovenski narodni skupnosti v Italiji.
  • Novi koronavirus. Več omejitev in meja spet zaprta. Kamnov ali cementnih blokov niso postavili, vendar je od 26. oktobra meja med Italijo in Slovenijo spet zaprta.
  • Za mašo v jezikih Kanalske doline se bodo obrnili tudi na papeža. Poziv Združenja »don Mario Cernet« videnskemu nadškofu, msgr. Andreji Brunu Mazzoccatu: »Potrebujemo duhovnika, ki govori in vrednoti domače jezike in kulture.«

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO