9 Novembre 2019 / 9. november 2019

Izšel je Slovit št. 9/2019
Uscito lo Slovit n. 9/2019

OTTOBRE 2019

È uscito il nono numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di ottobre.

  • Entro marzo 2020 una proposta concreta per la restituzione del Narodni dom. Al tavolo istituzionale per la minoranza slovena il sottosegretario dell’Interno, Achille Variati, ha affidato al prefetto di Trieste, Valerio Valenti, l’incarico di coordinare il dialogo tra gli attori coinvolti.
  • «È giunto il momento di riabilitare le vittime di Basovizza». Il presidente del Governo sloveno, Marjan Šarec, alla commemorazione a San Sabba.
  • Sala d’attesa per Miro Cerar, l’agenda di Fedriga è troppo piena. Il presidente della Regione ha disdetto l’incontro col ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia.
  • Comitato paritetico. Niente paura, anche il Partito democratico sostiene Marko Jarc.

OKTOBER 2019

Izšla je deveta številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2019. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v oktobrski številki.

  • Do marca 2020 konkretni predlog za vrnitev Narodnega doma . Na institucionalnem omizju za slovensko manjšino je podsekretar na ministrstvu za notranje zadeve, Achille Variati, tržaškemu prefektu Valeriju Valentiju poveril nalogo, naj koordinira soočanje med vključenimi subjekti.
  • »Čas je za rehabilitacijo bazoviških žrtev.« Predsednik vlade Republike Slovenije, Marjan Šarec, se je udeležil spominske slovesnosti v Rižarni.
  • Miro Cerar v čakalnici ker je Fedrigova agenda prenatrpana. Predsednik Dežele je odpovedal srečanje z ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije.
  • Paritetni odbor. Brez skrbi, tudi Demokratska stranka podpira Marka Jarca. Comitato paritetico. Niente paura, anche il Partito democratico sostiene Marko Jarc.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO