9 Ottobre 2020 / 9. oktober 2020

Izšel je Slovit št. 8/2020
Uscito lo Slovit n. 8/2020

SETTEMBRE 2020

È uscito l’ottavo Slovit del 2020. In primo piano nel numero di settembre.

  • Giorno di festa per bimbi, genitori, parenti e tutta la comunità della Slavia friulanaA fine settembre i dieci bambini che nelle Valli del Natisone hanno frequentato il catechismo in sloveno e italiano hanno ricevuto la Prima comunione.
  • Senza servizio religioso in sloveno, tedesco e friulano. Da un anno i fedeli della Valcanale aspettano una risposta alla lettera inviata all’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato.
  • I rappresentanti della minoranza slovena sperano nella legge elettorale. Anche nei comuni compattamente di lingua slovena la maggioranza dei votanti ha sostenuto la riduzione del numero dei parlamentari. Le reazioni di Partito democratico, Unione slovena, Sso e Skgz.
  • Non erano terroristi, ma figli fucilati. Nel 90° dell’esecuzione dei quattro antifascisti sloveni condannati dal tribunale speciale il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, strappa un applauso al pubblico.

SEPTEMBER 2020

Izšla je osma številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v septembrski številki.

  • Dan veselja za otroke, starše, sorodnike in celo skupnost v Benečiji. Konec septembra je deset otrok, ki je obiskovalo dvojezični verouk, prejelo Prvo sveto obhajilo.
  • Še brez duhovne oskrbe v slovenščini, nemščini in furlanščini. Že leto dni čakajo verniki iz Kanalske doline na odgovor na prošnjo, s katero so se obračali na videnskega nadškofa, msgr. Andreo Bruna Mazzoccata.
  • Predstavniki slovenske manjšine gledajo na volilni zakon. Tudi v pretežno slovenskih občinah je večina volivcev podpirala krčenje števila parlamentarcev. Odzivi znotraj Demokratske stranke, stranke Slovenska skupnost, SSO-ja in SKGZ-ja.
  • Niso bili teroristi, pač pa sinovi, ki so jih ustrelili. Ob 90. obletnici ustrelitve štirih slovenskih protifašistov, ki jih je obsodilo posebno sodišče, je tržaški župan, Roberto Dipiazza, požel aplavz občinstva.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO