6 Maggio 2020 / 6. maj 2020

Izšel je Slovit št. 4/2020
Uscito lo Slovit n. 4/2020

APRILE 2020

È uscito il quarto Slovit del 2020. In primo piano nel numero di aprile.

  • La chiusura dei confini è una misura efficace per arginare la pandemia? Barriere tra Italia, Slovenia e in giro per l’Europa.
  • Collaborazione Slovenia-Fvg contro il Covid-19. Ne hanno parlato il premier sloveno, Janez Janša, e il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.
  • Dieci milioni di euro per la comunità slovena. Ripartite le risorse erogate in base alla legge statale di tutela 38/2001.
  • «È normale avere vedute diverse, ma voglio creare legami». Intervista a Helena Jaklitsch, nuova ministra per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo della Repubblica di Slovenia
  • L’articolo di «L’Espresso» non corrisponde alla situazione in Slovenia. L’ambasciatore della Repubblica di Slovenia a Roma, Tomaž Kunstelj, ha scritto alla redazione.

APRIL 2020

Izšla je četrta številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v aprilski številki.

  • A so zaprte meje za zajezitev pandemije učinkovit ukrep? Pregrade na meji med Italijo in Slovenijo in po Evropi.
  • Sodelovanje med Slovenijo in Deželo Furlanijo-Julijsko krajino proti novemu koronavirusu. O tem sta se dogovorila predsednik vlade Republike Slovenije, Janez Janša, in predsednik Dežele Furlanije Julijske krajine, Massimiliano Fedriga.
  • Deset milijonov evrov za slovensko narodno skupnost. Razporedili so finančna sredstva iz državnega zaščitnega zakona za Slovence.
  • »Normalno je, da imamo različne nazore, a želim biti povezovalna.« Pogovor z novo ministrico Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Heleno Jaklitsch.
  • Članek v tedniku »L’Espresso« ne odraža stanja v Sloveniji. Veleposlanik Republike Slovenije v Rimu, Tomaž Kunstelj, je pisal uredništvu.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO