Izšel je Slovit št. 2/2023_Uscito lo Slovit n. 2/2023

FEBBRAIO 2023

È uscito il secondo Slovit del 2023. In primo piano nel numero di febbraio.

  • Regione Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, rafforzare sempre più i rapporti tra vicini. Il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Matej Arcon, dal presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. L’auspicio di una modifica allo statuto regionale per una maggiore valorizzazione delle minoranze linguistiche
  • Al Quirinale per il Giorno del ricordo. Alla celebrazione solenne, col capo dello Stato Sergio Mattarella, anche una delegazione della Comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia e, per la prima volta, rappresentanti dell’Unione culturale economica slovena-Skgz e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso
  • Echi di pace e convivenza dal concerto per la Giornata della cultura slovena. Il principale evento culturale della comunità slovena italiana si e svolto con l’Alto patronato dei presidenti delle Repubbliche d’Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar
  • Candidati di lingua slovena un pò dappertutto. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
  • Progetto «Benecia 2023-2028», ecco il piano per la rinascita turistica. A cura dell’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone

FEBRUAR 2023

Izšla je druga številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2023. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v februarski številki.

  • Dežela Furlanija-Julijska krajina in Slovenija za nadaljnjo okrepitev medsosedkih odnosov. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije, Matej Arčon, pri predsedniku Dežele Furlanije-Julijske krajine, Massimilianu Fedrigi. Želja po spremembi deželnega statuta, da bi še bolje ovrednotili jezikovne manjšine
  • Na Kvirinalu ob Dnevu spomina na fojbe in eksodus. Na uradni slovesnosti s predsednikom Republike Italije, Sergiom Mattarello, tudi delegacija italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in Sloveniji in prvič predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij
  • Odmev miru in sožitja na koncertu ob Dnevu slovenske kulture. Glavna kulturna prireditev slovenske skupnosti iz Italije se je odvijala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Italije, Sergiom Mattarello, in predsednice Republike Slovenije, Nataše Pirc Musar
  • Slovenski kandidati malo povsod. Pred volitvami deželnega zbora Furlanije-Julijske krajine
  • Projekt »Benečija 2023-2028«, načrt za turistični preporod. Predlagal ga je Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp