6 Marzo 2021 / 6. marec 2021

Izšel je Slovit št. 2/2021
Uscito lo Slovit n. 2/2021

FEBBRAIO 2021

È uscito il secondo Slovit del 2021. In primo piano nel numero di febbraio.

  • La tutela della minoranza slovena c’è, manca ancora il rispetto delle disposizioni. Il nuovo presidente del Comitato paritetico, Marko Jarc, sulla legge 38/01.
  • Marko Jarc presidente del comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena. Disaccordo sul nome del vicepresidente, che sarà Paolo Rovis.
  • Il contributo fondamentale di cattolici e friulani all’approvazione della legge di tutela. Sveliamo i dietro le quinte che vent’anni fa portarono la tutela anche agli sloveni della provincia di Udine.
  • Nella Giornata della cultura slovena un grazie a don Natale Zuanella e Patrick Quaggiato. La celebrazione ufficiale in Italia organizzata dalla Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dall’Unione culturale economica slovena-Skgz.

FEBRUAR 2021

Izšla je druga številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2021. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v februarski številki.

  • Zaščita slovenske manjšine je, spoštovanja vseh zakonskih določil še ni. Novi predsednik Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, Marko Jarc, o zakonu št. 38/2001.
  • Marko Jarc predsednik Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine. Nesoglasje glede podpredsednika, ki bo Paolo Rovis.
  • Bistveni prispevek katoličanov in Furlanov k zaščitnemu zakonu za slovensko manjšino. Razkrivamo zakulisne poteze izpred 20 let, da bi bili zaščiteni tudi Slovenci videnske pokrajine.
  • Ob dnevu slovenske kulture so se zahvalili g. Božu Zuanelli in Patricku Quaggiatu. Slovesno prireditev sta v Italiji organizirali krovni organizaciji SSO in SKGZ.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO