Izšel je Slovit št. 2/2020_Uscito lo Slovit n. 2/2020

FEBBRAIO 2020

È uscito il secondo Slovit del 2020. In primo piano nel numero di febbraio.

  • Ratificare al più presto la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. Al convegno organizzato in collaborazione con Confemili dalla senatrice di Forza Italia Elena Testor, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, indica due strade.
  • Il Narodni Dom bruciato da «terroristi sloveni»? Patrocinio del Comune di Trieste e sala della Regione Fvg per il convegno che sostiene la tesi dell’autoincendio dell’hotel Balkan, in realtà incendiato dai fascisti di Giunta.
  • Anche uno sloveno nel ricordo delle foibe. Il partito Fratelli d’Italia vuole ricordare le vittime delle uccisioni alla fine della seconda guerra mondiale con «pietre d’inciampo».
  • Riabilitare non è possibile, annullare la sentenza invece sì. Il processo di Basovizza dopo 90 anni.
  • Chiesa carinziana e Chiesa udinese. Il nuovo vescovo di Gurk/Klagenfurt è un sacerdote espressione della comunità slovena di quella diocesi. Dove sta andando la Chiesa udinese?

FEBRUAR 2020

Izšla je druga številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v februarski številki.

  • Za čimprejšnjo ratifikacijo Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih. V sodelovanju z vsedržavno italijansko zvezo manjšin Confemili je Elena Testor, senatorka iz desnosredinske stranke Forza Italia, o tem organizirala posvet. Ob tej priliki je italijanski minister za deželne zadeve, Francesco Boccia, predlagal dve poti.
  • A so Narodni dom požgali »slovenski teroristi«? Pokroviteljstvo Občine Trst in dvorana Dežele Furlanije Julijske krajine za posvet, ki podpira tezo o požigu Narodnega doma s strani same slovenske skupnosti, ko so ga požgali Giuntovi fašisti.
  • V spomin na fojbe vključili Slovenec. Stranka Fratelli d’Italia bi se rada spomnila žrtev pobojev na koncu druge svetovne vojne s postavitvijo tlakovcev.
  • Rehabilitacija ni mogoča, izničenje sodbe pa ja. Prvi tržaški proces po 90 letih.
  • Krška cerkev in Videnska cerkev. Novi krško-celovški škof je izraz avtohtone slovenske skupnosti tamkajšnje škofije. Kam pa gre Videnska cerkev?

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp