5 Febbraio 2021 / 5. februar 2021

Izšel je Slovit št. 1/2021
Uscito lo Slovit n. 1/2021

GENNAIO 2021

È uscito il primo Slovit del 2021. In primo piano nel numero di gennaio.

  • Le riflessioni del Dan emigranta in televisione nel ventennale della legge 38/2001. La principale manifestazione culturale e politica della comunità slovena in provincia di Udine nel segno dei cambiamenti a seguito dell’approvazione della legge statale di tutela della minoranza slovena.
  • Collegi elettorali, approvata in via definitiva la riforma. La rappresentanza della comunità slovena davanti ai numeri.
  • «Ha vinto la cultura transfrontaliera». Soddisfazione per la vittoria di Gorizia e Nova Gorica, che saranno Capitale europea della cultura 2025.
  • Via lo sloveno per un pugno di euro? Incredibile proposta per tagliare i fondi all’insegnamento plurilingue in Valcanale.
  • Cartelli in italiano e friulano sì, cartelli in italiano e sloveno no. Ad Attimis l’annuncio di tabelle aggiuntive per i toponimi sloveni.

JANUAR 2021

Izšla je prva številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2021. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v januarski številki.

  • Razmišljanja z Dneva emigranta ob dvajsetletnici zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino na televiziji. Osrednja politična in kulturna prireditev Slovencev v videnski pokrajini o spremembah po sprejetju državnega zaščitnega zakona št. 38/2001.
  • Sprejeli so reformo volilnih okrožij. Zastopstvo slovenske skupnosti v italijanskem Parlamentu pred številkami.
  • »Zmagala je čezmejna kultura«. Zadovoljstvo nad skupno zmago Gorice in Nove Gorice, ki bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture.
  • Brez pouka slovenščine za peščico evrov? Neverjetni predlog krčenja sredstev za večjezični pouk v Kanalski dolini.
  • Table v italijanščini in furlanščini so, tabel v italijanščini in slovenščini ni. V Ahtnu so že napovedali postavitev dodatnih napisov s slovenskimi imeni vasi.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO