6 Febbraio 2020 / 6. februar 2020

Izšel je Slovit št. 1/2020
Uscito lo Slovit n. 1/2020

GENNAIO 2020

È uscito il primo Slovit del 2020. In primo piano nel numero di gennaio.

  • Nuovi impulsi per una veloce restituzione del Narodni dom alla comunità slovena. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ne hanno parlato a Gerusalemme.
  • «Un posto al Senato per Boris Pahor». La proposta del segretario regionale di Unione slovena-Ssk, Igor Gabrovec, all’incontro d’inizio anno organizzato dal partito.
  • Il governo apre la strada all’elezione di un rappresentante sloveno. Dopo l’incontro tra i ministri degli Esteri di Italia e Slovenia, Luigi Di Maio e Miro Cerar.
  • Il desiderio di progettazione comune c’è e ci sarà. I sindaci di Slavia e Posočje al presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, prima del 50° Incontro d’inizio anno degli sloveni della provincia di Udine e del Posočje.
  • Stessa lunghezza d’onda per Sso, Skgz e Fedriga. I presidenti delle due organizzazioni confederative, Walter Bandelj e Ksenija Dobrila, dal presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

JANUAR 2020

Izšla je prva številka informacijskega biltena »Slovit« v letu 2020. Bilten, ki je namenjen italijanski javnosti, poroča o življenju Slovencev v Italiji. V ospredju v januarski številki.

  • Nov zagon, da bi pospešili vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti v Italiji. O tem sta predsednik Republike Italije, Sergio Mattarella, in predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, govorila v Jeruzalemu.
  • »Borisu Pahorju mesto v senatu.« Predlog deželnega tajnika Igorja Gabrovca na novoletnem srečanju stranke Slovenska skupnost.
  • Italijanska vlada odpira pot za izvolitev slovenskega zastopnika v Parlamentu. Po srečanju med ministroma za zunanje zadeve iz Italije in Slovenije, Luigijem Di Maijem in Mirom Cerarjem.
  • Želja po skupnem načrtovanju je in še naprej bo. Župani iz Benečije in Posočja predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju, pred 50. Novoletnim srečanjem Slovencev videnske pokrajine in Posočja.
  • Sso, Skgz in Fedriga na isti valovni dolžini. Predsednika dveh krovnih organizacij, Walter Bandelj in Ksenija Dobrila, pri predsedniku Dežele Furlanije Julijske-krajine, Massimilianu Fedrigi.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO