2 Agosto 2021 / 2. avgust 2021

»Dreške ojceta« v knjigi
Le «Nozze a Drenchia» in un libro

V četartak, 5. vošta, bojo pred kočo na Solarijah ob osmi in pu zvičer predstavili bukva Dreške ojceta, ki jih je parpravlo društvo Kobilja glava, uredila in izdala pa zadruga Most v sodelovanju z združenjem Evgen Blankin.

Gre za hvalevriedno dielo zbiranja fotografskega materiala, spominu, zgodb, anekdotu in zgodovinskih informacij. Za grafično podobo je poskarbiela Sonia Cuzzolin.

V Domu smo puno krat napisali, kuo število Benečanu, ki v naših dolinah še živijo, gre nimar na manj. V zvezi s tem, ojceta so ble začetak novih družin, v katerih so se potle rodili otroci in so takuo naše vasice lepuo zaživele.

Predsednica društva Kobilja glava Luciana Cicigoi piše, de so pomislil na tele bukva, kàr so lieta 2019 začel’ zbierati fotografski material za arzstavo Dreške ojceta in so jim poviedali puno zanimivih (interešant) zgodb o poročnem dnevu in z njim povezanih navadah. Želja je pru dati tel part naše kulture novim generacijam, de ga bojo pejale naprej.

Monsinjor Marino Qualizza je napisu, de so tele iniciative, ki jih že vič lieta Kobilja glava parpravlja, vriedne narvečje in iskrene pohvale in poudarja, de je takuo lepuo premišljena ideja, de se spominjamo, kaj se je gajalo par porokah, zak’ nas spominjajo posebno na nadaljevanje življenja z veseljem, ki ga spremlja.

V bukvah je bogata zbierka starih in manj starih fotografij, pa tudi še vse zanimivosti glede parprav na poseben dan. Bralec se bo zmisnu, al’ na novuo odkriu, katera je bla poročna oprema, kuo so potekali snubljenje in oklici, katera je bla narbuj dobra žnidarca za neviestino oblieko, kaj sta bla bala in štivanka. Brau bo liepe anekdote, na primer, de so tudi v starih cajtih maltral’ nove pare zaljubljencu s posebnim vprašanjem: »…an ka bomo pekli gubance?«, kier so bli pru gubance in štrukji glavno sladkuo jedilo ob poroki, sa’ so poročne torte in konfeti paršli šele buj pozno v lietih. Druga posebnost nekdanjih ojceti je bluo branilo, predstava smiešne sodbe, ki sta jo pred vrati parske hiše odigrala dva človieka v vlogi sodnika in v vlogi branitelja noviču. Sodnik si je izmišlju, Buog vie katere čudne karvice, branitelj je pa branu par. Tuo, de bi se vsi parsotni zabaval’ in smejal’.

Zgodovinar Giorgio Banchig, lepuo opiše stare poročne običaje (navade) v Benečiji, natuo pa arzloži, kuo je temeljita reforma tridentinskega koncila menjala obrede, ki so prej vajali za poroke. Priet je bluo zadost, de so se tieli pari poročiti. Kanonisti so potle začel’ nucati in razlikovati med verba de futuro in verba de praesenti.

V Oglejskem patriarhatu nieso nucali posebnega obreda za poroko do lieta 1575, kar je tridentinski koncil določiu pravila za poroke, ki so vajale za cielo katoliško Cierkev.

Pru zaradi tele novuosti so se v poročnih obredih v Dreki gajale nieke čudne epizode dreških priležniku (»concubini di Drenchia«), ki jih Banchig zlo dobro opiše. Neobičajna poroka med Margherito iz Kravarja in Benedettom iz Gorenjega Tarbija je zlo zanimiv parmier tele tradicionalne navade, ki jo ušafamo v dokumentu čedajskega mestnega muzeja. Banchig nam potle povie o poroki more sclabonico (po slovenski navadi) in s tuolim v vezi piše o zaroki z obruočem, zvezdo in cvarčjo.

Predstavitev bukvi Dreške ojceta spada v program Dreškega polietja, ki ga je društvo Kobilja glava tudi lietos parpravlo. V petak, 23. luja, so na Briegu predstavil’ študijo Vide Rucli o dreški arhitekturi.

V petak, 30. luja, bojo na placu pred vaško gostilno, ob 20.30, predstavil turistični namizni tovajuč (»tovaglietta turistica«), ki ga je Lucia Trusgnach naredila. Zadnjo srečanje bo pred kočo na Solarijah v saboto, 14. vošta, kar bojo od treh popudan naprej parpravjal’ snopiče za Rožinco.

Požegnili jih bojo 15. vošta pred slovesno mašo v cierkvi Device Marije. (Veronica Galli)

Giovedì, 5 agosto, alle 20.30 al Rifugio Solarie, nell’omonima località in comune di Drenchia/Dreka, sarà presentato il libro Dreške ojceta/Nozze a Drenchia. Pubblicato dalla Cooperativa Most in collaborazione con l’Associazione/Združenje don Eugenio Blanchini, il nuovo volume è nato su iniziativa del circolo Kobilja glava, attivo sul territorio di Drenchia.

Raccoglie fotografie, ricordi, aneddoti e informazioni storiche relativi al momento del matrimonio nella zona. A curare la grafica è stata Sonia Cuzzolin.

Sulle pagine del quindicinale Dom scriviamo spesso del costante calo demografico nella Slavia. Una volta i matrimoni segnavano la nascita di nuove famiglie, in cui sarebbero nati nuovi bambini.

Nel libro la presidente del circolo Kobilja glava, Luciana Cicigoi, spiega come l’idea del nuovo libro sia nata nel 2019, durante la raccolta di materiale fotografico per la mostra Dreške ojceta. In tale occasione sono emerse tantissime storie interessanti relative al giorno del matrimonio e alle usanze a esso legate. Il volume si propone proprio di tramandare questo spaccato di cultura alle nuove generazioni, affinché lo possano rivitalizzare e tramandare a loro volta.

Nel libro figurano, tra l’altro, contributi di monsignor Marino Qualizza e dello storico locale Giorgio Banchig.

La presentazione del volume Dreške ojceta rientra nel programma di iniziative estive Dreško polietje, organizzato dal circolo Kobilja glava a Drenchia anche quest’anno.

Dopo la presentazione dello studio sull’architettura di Drenchia a cura di Vida Rucli, che si è svolta il 23 luglio a Clabuzzaro/Brieg, venerdì, 30 luglio, davanti alla trattoria della stessa frazione alle 20.30 sarà presentata la tovaglietta turistica realizzata da Lucia Trusgnach.

L’ultimo incontro nell’ambito di Dreško polietje è in programma per sabato, 14 agosto. Alle 15.00, davanti al Rifugio Solarie, saranno preparati i mazzetti (in dialetto sloveno «snopiči») da benedire il giorno dopo, nella festa dell’Assunzione di Maria.