“Benečija-Slavia. Una storia nella Storia”_“Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata”

Giorgio Banchig

“Benečija-Slavia. Una storia nella Storia” (in italiano)

Čedad – Cividale del Friuli 2013
Editore: Most società cooperativa a r.l.
Pagine: 385
Prezzo: 20,00 euro

“Una storia per molti versi circoscritta, ma che più volte ha incrociato e subìto la Storia grande, quella del Friuli, della Slovenia, dell’Italia e dell’Europa. Si pensi solo alle invasioni o migrazioni dei popoli, che hanno attraversato le valli, e alle guerre, che hanno insanguinato i monti; si pensi ai confini, da quello che all’inizio del XVI secolo ha diviso gli sloveni dell’Isonzo da quelli del Natisone, alla Cortina di ferro che ha spaccato l’Europa e il mondo in due blocchi; ma si considerino anche i processi inversi, quelli degli scambi culturali ed artistici, dei rapporti umani e familiari che in nessuna epoca hanno conosciuto frontiere, quelli della ricomposizione delle divisioni, della caduta dei muri, dei superamento dei pregiudizi e delle contrapposizioni, della scomparsa del confine tra Italia e Slovenia”.

Benecija - Ko se mala in velika zgodovina srecataGiorgio Banchig

“Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata” (v slovenščini)

Čedad 2013
Založba: Most società cooperativa a r.l.
385 str.
Cena: 20,00 evrov

“To je na razne načine omejena zgodovina, ki pa se je večkrat srečala z ‘veliko’ zgodovino, z zgodovino Furlanije, Slovenije, Italije in Evrope ter morala prenašati njene posledice. Dovolj je, da pomislimo na vdore in preseljevanje narodov, ki so prepotovali doline, na vojne, ki so okrvavile gore; na meje, vse od tiste, ki je v začetku 16. stoletja razdelila Slovence s Soče od onih z Nadiže, na železno zaveso, ki je Evropo in svet razklala v dva bloka. Upoštevati pa moramo tudi obratne procese: kulturne in umetnostne izmenjave, človeške in družinske odnose, ki niso v nobenem zgodovinskem obdobju poznali meja, procese ponovnega sestavljanja tistega, kar je bilo razdeljeno, padec zidov, preseganje predsodkov in nasprotovanj ter izginotje meje med Italijo in Slovenijo”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp