Župnik Gariup steber v Ukvah_Don Gariup pilastro di Ugovizza

GariupwebUkovška farna skupnost je 8. decembra praznovala štirideseto obletnico prihoda svojega župnika Maria Gariupa. Ob tej priložnosti je ukovška skupnost povabila prebivalstvo cele občine Naborjet-Ovčja vas, naj se udeleži svete maše v vaški cerkvi. Med mašo – ki se v Ukvah še vedno odvija pretežno v slovenskem jeziku – je seveda župnik Gariup imel priložnost, da se je spomnil na svoje konkretno delo med ljudmi – še posebej ob poplavi leta 2003. Posebno pozornost je v svojem govoru namenil slovenski besedi v Ukvah. Ob njegovem prihodu so ga vaščani pozvali, naj ohranja vaške navade. Tej obljubi je on bil zvest – še posebej pa se je zavzemal ne samo za ohranjanje navad, vendar tudi za ohranitev slovenščine v okviru verskega življenja. In to kljub pritiskom, ki so izvirali iz dejstva, da so nekateri skrajneži imeli slovenščino za težavo in ne za zaklad, ki ga je treba varovati. V imenu pastoralnega sveta in ukovške skupnosti se je gospodu Gariupu zahvalila Anna Wedam: »Od srca se mu zahvaljujemo, ker nas je pospremil v vseh poglavitnih trenutkih, ki zaznamujejo življenje vsakega dobrega kristjana, od krsta preko svetega obhajila tja do poroke«. V Wedamovem govoru je bil g. Gariup pozitivno označen kot vztrajna in trmasta referenčna točka, s tem da je bil vedno v prvi vrsti in kot izvrsten pastir vodil svojo čredo mimo vseh nevarnosti. Seveda so mu med drugim javno priznavli, da je med svojim delom v okviru ukovške skupnosti stalno ukrepal v bran jezika in lokalnih običajev. Po sveti maši, ki jo je seveda v nabito polni cerkvi glasbeno spremljal domači farni zbor, se je odvijala pogostitev v bližnji bivši mlekarni. V istih prostorih bodo 30. decembra ob 17. predstavili novo Gariupvo knjigo o zgodovini, ki ima naslov »Un popolo in estinzione – 1000 pagine per 1400 anni di storia degli sloveni della Valcanale tra tedeschi, friulani e italiani« (to je »Narod ki izumira – 1000 strani za 1400 let zgodovine Slovencev v Kanalski dolini med Nemci, Furlani in Italijani«. Prav po naslovu pride preko knjige do izraza zgodovinski razvoj slovenske narodne skupnosti v Kanalski dolini vključno z dinamikami, s katerimi se je ta soočala. Knjiga, ki jo je izdala Zadruga Most, je prav po avtorskem značaju precej neposredna in izrecno omeni imena in dogajanja. V okviru predstavitve se napoveduje verjetno živahna razprava.

La comunità parrocchiale di Uvovizza, lo scorso 8 dicembre, ha festeggiato solennemente i quarant’anni di attività pastorale in Valcanale del suo parroco, don Mario Qualizza. Ringraziandolo nome di tutto il paese, Anna Wedam l’ha definito pilastro portante della comunità. Nell’omelia, don Gariup ha ripercorso le tappe salienti del proprio ministero, sottolineando in particolare l’impegno per la tutela dell’identità slovena e la catastrofica alluvione del 2003. Il 30 dicembre alle 17 verrà presentato, nella sala dell’ex latteria di Ugovizza, il libro dello stesso don Gariup dal titolo »Un popolo in estinzione – 1000 pagine per 1400 anni di storia degli sloveni della Valcanale tra tedeschi, friulani e italiani«. Dalle circa mille pagine di cui si parla già nel titolo prende forma una sorta di zibaldone, in cui l’autore delinea nei secoli la storia della comunità slovena locale e le dinamiche ad essa collegate.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp