Zlata maša v Špietru 27. junija_Messa d’oro a San Pietro al Nat.

SpietarV soboto, 27. junija, bo v Špetru velik praznik za celo Benečijo in vse Slovence v Italiji. Ob 19.30 bodo v župnijski cerkvi peli sveto mašo po slovensko štirje zlatomašniki iz Nediških dolin, ki so bli posvečeni pred petdesetimi leti, na god svetega Petra in Pavla 29. junija 1965 v videnski stolnici. To so msgr. Marino Qualizza, g. Mario Gariup, msgr. Dionisio Mateucig in g. Božo Zuanella. Zlatomašnikom je čestital predsednik Sveta slovenskih organizacij Valter Bandelj. Tako je napisal: “Svet slovenskih organizacji čestita štirim slovenskim duhovnikom g. Mariju Gariupu, msgr. Dionisiju Mateucigu, msgr. Marinu Qualizzi in g. Božu Zuanelli ob njihovem duhoniškem jubileju. 50-letnica mašniškega posvečenja je še posebno v današnjih časih izredno pričevanje zvestobe in službe Bogu ter sočloveku, ki vsem nam potrjuje, da je mogoče živeti v veri, usmiljenju, solidarnosti ter sočutju. Predvsem pa smo našim štirim zlatomašnikom hvaležni zaradi njihve zvestobe. Ostali so zvesti Bogu in Kristusovemu nauku ter ga oznanjali in širili med ljudmi. Ostali so zvesti svojemu narodu in jeziku, po katerem so prejeli in delili božje darove in zakramente. Ostali so zvesti svoji zemlji od Čedada do Trbiža. Njihova zvestoba se ni omajala niti pred najtežjimi preizkušnjami in pritiski proti veri in narodu. V tem so tudi morali marsikaj žrtvovati in pretrpeti, zato je sobotni praznik dokaz, da so bili na pravi poti. Sobotna slovesnost, ki se bo začela s sveto mašo, naj bo praznik vseh Slovencev v videmski pokrajini, v deželi FJK in v matični domovini Sloveniji, saj ob božji službi, so slovenski duhovniki na Videmskem tisti, ki so prevzeli veliko breme ohranjanja slovenske zavesti in jezika od plebiscita leta 1866. Velik je bil tudi njihov delež na širšem družbenem področju, kjer so si prizadevali za dvig spošne kulture, kljub temu, da so bili brez večjih finančnih sredstev, njihovo delo pa popolnoma na prostovoljni ravni. Naj bo ta svetel zgled napotek nam in mladim za prihodnje dni. Svet slovenskih organizacij želi, da bi vsi štirje zlatomašniki bili še naprej svetla luč in zvezda danica, ki kaže smer na življenjski poti do Stvarnika. Veliko nam pomenijo pravice in zakoni, veliko nam pomenijo strukture in delovanje. Ne moremo pa ostati brez skrbi za našo dušo in našega duha. To pa nam zagotavljajo dušni pastirji, kot nam priča celotna zgodovina slovenskega naroda».

Sabato 27 giugno a San Pietro al Natisone sarà un giorno di grande festa per tutta la Slavia friulana-Benecija e per la comunità slovena in Italia. Alle 19.30 nella chiesa parrocchiale canteranno la santa messa in sloveno quattro sacerdoti delle valli del Natisone, che quest’anno festeggiano i 50 anni di sacerdozio. Sono mons. Marino Qualizza, mons. Dionisio Mateucig, don Mario Gariup e don Natalino Zuanella, che il 29 giugno del 1965, nel giorno dei S. Pietro e Paolo furono consacrati sacerdoti nel duomo di Udine. Mons. Marino Qualizza è nato a San Leonardo nel 1940. Ha conseguito la laurea in teologia a Roma all’Università gregoriana. Dal 1970 insegna dogmatica nel seminario di Udine, dove per anni è stato direttore dell’Istituto superiore di teologia. Per alcuni anni è stato anche parroco del duomo di Udine. Da trent’anni presta servizio festivo a Drenchia. È anche direttore del quindicinale Dom. Don Mario Gariup è nato nel 1940 a Topolò nel comune di Grimacco. Per un anno è stato cappellano a Pavia di Udine, quindi parroco a Dordolla vicino a Moggio Udinese. A dicembre dello scorso anno ha festeggiato i 40 anni di sacerdozio a Ugovizza e Valbruna in Val canale. Da quindici anni cura anche la parrocchia di Malborghetto. Mons. Donisio Mateucig è nato a Paciug nel comune di Drenchia nel 1937. Dopo la consacrazione è stato cappellano a Cussignacco. Nel 1973 ha curato la parrocchia di Forni di Sotto, poi di Sappada. Quindi è stato parroco e vivario foraneo a San Pietro. Dal 1998 è parroco a Camporosso in Valcanale e rettore del santuario di Monte Lussari. Don Natalino Zuanella è parroco a Tercimonte e Savogna. Nato nel 1941 a Biacis, in comune di Pulfero, dopo la consacrazione è stato cappellano a Galleriano. Nel 1975 è diventato parroco a Tercimonte, quindi anche di Savogna. La comunità slovena della provincia di Udine ringrazierà i quattro sacerdoti per il cammino intrapreso e la loro dedizione alla popolazione, alla lingua e cultura slovene. «Siamo contenti di aver intrapreso il cammino sacerdotale. Ci siamo sempre impegnati per preservare la fede e l’amore verso la Slavia friulana, verso la famiglia, verso la nostra lingua e cultura, affinché ciò che siamo non vada perso ma si rafforzi nel tempo», dice mons. Qualizza anche a nome dei confratelli. Ai quatto festeggiati ha indirizzato un sentito messaggio di auguri anche il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Valter Bandelj. “Per noi sono molto importanti i diritti e le leggi – ha scritto -, così pure le organizzazioni e l’attività. Non possiamo restare, tuttavia, senza la cura della nostra anima e del nostro spirito. Questo ci viene garantito dai pastori spirituali, come è ben testimoniato dall’intera storia del popolo sloveno”.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp