Živeti v božji ljubezni_Vivere nell’amore di Dio

Za novo pastoralno lieto je  nadškof Mazzocato parpravu pismo o božji ljubezni, potem ki je biu že posvetiu dvie pismi vieri an upanju. Takuo de zdaj imamo pred očmi tri božje čedosti, ki so sarce našega življenja. Božjo ljubezan jo lahko pred- stavimo v dvieh delih. Najparvo je dar, ki ga sparjmemo od Boga an ki nam ga daje, zaki je On dobrotljiu an usmiljen do konca. Če sparjemamo veselo an hvaležno tele dar, se v nas godí kjek liepega, ki spremeni naše življenje takuo, de postanemo ljudjé, ki živé takuo, ki Evangelij učì.
Od telega novega življenja pa se rodé vse druge čednosti, ki jih potrebujemo, de bomo kristjani ne samuo v besiedah, ampak v dejanju, v dobrih dielih. Tisti, ki misle, de je kristjan, zak’ prave, de ljubi Boga, an potlè zivì takuo, ki mu je všeč, tele je v veliki zmoti, zak’ same besiede na pomagajo dost. Zatuo škof piše, de od božje ljubezni, kakor od čednega an živega studenca tečejo hladne an čiste vode, ki oživé našo viero. Posebno pozornost je škof dau donašnji družini z mislijo, de se 5. otuberja v Rimu odpre tudi posebna sinoda prù o družini. Tuole vajá za vas sviet, pa ne moremo pozabiti tudi na naš majhani sviet, ki je Benečija. Imamo puno zdravih družin, pa na smiemo pozabiti, de jih je tudi tajšnih, ki potrebujejo velike pomoči an pobuojšanja, de bo spet sijalo sonce življenja par nas. Tele so družine, ki so takuo odparte ljubezni, de kličejo na sviet nova žilvjenja, da bojo naše vasì še naprì poslušale, kuo veselo vriskajo otroci. Božja ljubezan nam dá muoč, de bomo znali sparjeti vse ljudì, de na zapremo vrat nasega sarca bližnjemu, ki je v težavah. Pa posebno nam dá muoč, de bomo znali ohraniti življenje par nas, zak’ znamo ohraniti viero an na ugasnemo upanja. Za tuole nam pomaga tudi tista maša, ki jo vsako saboto molemo v Špietru an na kateri se zbierajo ljudjè blage volje, ki gledajo ljubiti Boga an grede ga videjo v bližnjim, ki je z njim. Vse tele so majhane rečí, a če jih ložemo kupe, potlè pride na dan  lepota življenja, ki jo uživajo najpriet tisti, ki se srečajo kupe. Zaries, de najdemo Boga an njegovo ljubezan, če se zberemo kupe, zak’ kjer sta dva al’ trije v božjem imenu, tam je sam Buog. Tuole je pravo veselje življenja an rodí drugo veselje.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp