Žabnice za skupni dokument_Camporosso col documento comune

sveti-egidijTudi žabniški župnjiski svet – s katerim je med drugim povezano tudi višarsko svetišče – se strinja z vsebinami dokumenta uredniške skupine katoliškega petnajstdnevnika Dom, čedajskega Združenja »Don Eugenio Blanchini« in oškega Združenja »Don Mario Cernet« o teritorialni reformi videnske nadškofije. V skupni izjavi omenjeni slovenski katoliški akterji poudarjajo, da videnska cerkev ne sme prezreti potreb slovenskih vernikov. Da se župnjiski svet strinja z izjavo, je sporočil direktor samega žabniškega župnijskega sveta Paolo Marano potem, ko so o vsebinah razpravili v okviru sveta samega.
Skupna izjava namerava biti prispevek k razpravi o reformi videnske nadškofije preko združitve dekanij in ustanovitve tako imenovanih »župnijskih skupščin«. V izjavi pišejo, da bi pri izvajanju reforme bilo treba biti posebno pozorni na preživetje slovenske pa tudi nemške in furlanske skupnosti v videnski pokrajini. Z ozirom na Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino se še posebej zahteva, da bo poskrbljeno za duhovnike, ki znajo tudi slovensko.

Anche il Consiglio pastorale della Parrocchia di Camporosso/Žabnice (da cui storicamente dipende il santuario di Lussari) ha espresso adesione ai contenuti del documento in cui il gruppo redazionale del quindicinale «Dom», l’Associazione/Združenje «Don Eugenio Blanchini» e l’Associazione/Združenje «Don Mario Cernet» riflettono sul progetto di riorganizzazione pastorale dell’Arcidiocesi di Udine. L’adesione al documento è stata espressa a seguito di un confronto sui contenuti dello stesso in seno al Consiglio, ha fatto sapere con nota firmata il direttore dott. Paolo Marano.
Col documento, il gruppo redazionale del «Dom», l’Associazione «Don Eugenio Blanchini» e l’Associazione «Don Mario Cernet» intendono contribuire al dibattito sulla riorganizzazione pastorale dell’arcidiocesi a mezzo dell’accorpamento delle foranie e della costituzione delle «comunioni pastorali», che collegheranno le attuali parrocchie. Il progetto presentato ai Consigli presbiterale e pastorale dell’arcidiocesi contempla il passaggio da 24 a 9 foranie e l’istituzione di 56 «collaborazioni pastorali». Il passaggio è molto delicato per la sopravvivenza delle comunità di lingua slovena dell’arcidiocesi di Udine, ma anche delle comunità di lingua tedesca e friulana, altrettanto preziose.
Il documento richiama quanto affermato dal Sinodo diocesano Udinese V in merito al pluralismo etnico-linguistico della Chiesa in Friuli e all’utilizzo delle sue lingue, al fine di essere fedeli allo stile di evangelizzazione della Chiesa nella sua storia. Nello stesso si avanzano suggerimenti anzitutto rispetto agli accorpamenti tra foranie e per Benecia, Resia e Valcanale si chiede la garanzia del rispetto e della valorizzazione dei fedeli sloveni, anche e soprattutto attraverso la presenza di sacerdoti che conoscano la loro lingua.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp