17 Luglio 2020 / 17. julij 2020

Za manj vozil na Julijskih Alpah
Per meno automobili sulle Alpi Giulie

Triglavski narodni park in Julijske Alpe že dolga desetletja spadajo med najbolj privlačne cilje za obiskovalce in turiste v Sloveniji. Obiskovanje Julijskih Alp razen doživetij turistov in priložnosti za zaslužek med domačimi prebivalci prinaša tudi okoljske obremenitve, ki se največkrat seštevajo kot prometne obremenitve. Obiskovalcev Julijskih Alp je vse več, samo v Dolini Soče so v lanskem letu zabeležili preko 800.000 nočitev. K temu je treba prišteti še dnevne obiskovalce, nenazadnje gredo na izlet tudi domačini.

Ozke alpske doline, strnjena naselja v dolinah ali gručaste vasi pod gorami so mnogokrat prenatrpane s avtomobilsko pločevino, dogajajo se prometni ali parkirni kolapsi, infrastruktura za mirujoči promet (parkirišča) in ukrepi umirjanja prometa dostikrat ne sledijo prometnem pritisku.

Kako zadovoljiti interese turistov in potrebe domačinom za vzdržni vsakdan ter hkrati zmanjšati prometne okoljske obremenitve? To je vprašanje, s katerim se že vrsto let ukvarjajo na upravi Triglavskega narodnega parka ter v občinah v skupnosti Julijske Alpe. Če je bilo pred dobrim desetletjem govora o prometnih obremenitvah le na nekaterih lokacijah, kot so Pokljuka, Bohinj, Vršič in Mangartska cesta, je danes prometno obremenjenih še vrsta drugih lokacij, tudi na Kobariškem in Tolminskem.

Tudi v letošnji poletni sezoni, ki je seveda zaradi situacije z novim korona virusom drugačna, se uvajajo ukrepi in rešitve, ki bodo prometno okoljsko razbremenili dragoceni prostor Julijskih Alp, ki je varovano tudi kot UNESCO Biosferno območje. Organizirani so promocijski dnevi brez prometa, uvedeni so dodatni javni prevozi, hop on – hop off avtobusni ali kombi prevozi, s kartico ugodnosti Julijske Alpe je možno z javnim prevozom potovati zastonj ali bistveno ceneje. Osnovni cilj vseh teh ukrepov je spodbuditi obiskovalce k trajnostni mobilnosti in na tak način prispevati k omilitvi prometno okoljskih obremenitev.

Kateri ukrepi so v letošnjem poletju uvedeni v Dolini Soče?

Izveden je bil promocijski dan umirjanja prometa na Mangartskem sedlu, novost letošnje sezone ob vikendih so brezplačni javni prevozi iz Loga pod Mangartom do koče na Mangartskem sedlu. Uvedena je sezonska avtobusna povezava z Mosta na Soči po dolini Soče čez prelaz Predel do Trbiža in Kranjske Gore. Julija in avgusta bo ponovno vzpostavljena avtobusna povezava preko Vršiča. V Tolminu so obiskovalcem na voljo brezplačni prevozi do Tolminskih korit in Javorce. V Kobaridu je uveden hop on – hop off avtobus po okoliških vaseh in zaselkih vključno s prevozom na Planino Kuhinjo, ki je izhodišče za pohode v Krnsko pogorje. Z javnim prevozom si to poletje lahko ogledate tudi znameniti muzej na prostem Kolovrat.

Odgovorni turizem je zdaj priložnost nas vseh! (mag. Martin Šolar)

Il Parco nazionale del Triglav e le Alpi Giulie sono da anni meta di molti turisti. Da un lato questo porta un notevole indotto turistico, basti pensare che lo scorso anno nell’Alta Valle dell’Isonzo, in Slovenia, sono stati registrati oltre 800.000 pernottamenti. Dall’altro porta, però, anche un sovraccarico in termini di traffico di autoveicoli. Per alleggerirlo sono stati istituiti, tra l’altro, giorni privi di traffico, potenziamenti del servizio di trasporto pubblico e corse hop on-hop off.

Quest’estate una giornata di riduzione del traffico è già stata organizzata in sella al Mangart. Tra il rifugio che si trova sulla sella e Log pod Mangartom, inoltre, nei fine settimana sono attive corse in corriera gratuite. Per tutta la stagione estiva è stato attivato un collegamento in corriera anche tra Most na Soči e Kranjska Gora, attraverso il Passo del Predil/Predel e Tarvisio/Trbiž. A luglio e agosto è attivo un collegamento in corriera anche attraverso il passo del Vršič. A Tolmin è presente un servizio di corriera gratuito in direzione delle gole di Tolmin e Javorca, dove si trova la chiesa dello Spirito Santo. A Kobarid (Caporetto) è stato attivato un autobus hop on-hop off che collega il capoluogo comunale a paesi e località del circondario.