Z vojno se vse izgubi_Con la guerra tutto è perduto

1_0_815932[1]Papež Frančišek je po molitvi Angelovega češčenja in blagoslovu z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra v nedeljo, 27. julija, dejal: »Jutri bo stota obletnica začetka prve svetovne vojne, ki je povzročila milijone žrtev ter ogromno opustošenje. Ta spor, ki ga je papež Benedikt XV. označil za ‘nepotrebno morijo’, se je po štirih dolgih letih končal z zelo krhkim mirom. Jutri bo v spomin na to dramo dan žalovanja. Medtem ko se spominjamo tega tragičnega dogodka, zaželim, da se ne bi ponavljale napake preteklosti, temveč bi bile kot poduk zgodovine, da bi vedno prevladal argument miru preko potrpežljivega in pogumnega dialoga. Še posebej sem s svojimi mislimi na treh kriznih področjih: na Bližnjem vzhodu, v Iraku ter v Ukrajini. Prosim vas, da se še naprej pridružujete moji molitvi, da bi Gospod podelil prebivalcem in voditeljem na teh področjih modrost ter potrebne moči za odločno nadaljevanje poti miru, da se vsake polemike lotijo z vztrajnostjo dialoga, s pogajanji ter z močjo sprave. Naj se ne postavlja v središče vsake odločitve posebnih interesov temveč skupno dobro in spoštovanje vsake osebe. Zapomnimo si, da se z vojno vse izgubi, medtem ko se z mirom ne zgubi.Bratje in sestre, nikoli vojne! Nikoli vojne! Mislim predvsem na otroke, katerim se odvzeme upanje po dostojnem življenju, odvzame prihodnost, na umrle otroke, na ranjene otroke, na pohabljene otroke, na otroke, ki imajo za igrače vojaške ostanke, na otroke, ki se ne znajo smejati. Prosim vas, prenehajte! Iz vsega srca vas to prosim! Sedaj prenehajte! Prosim vas, prenehajte!«

Il Papa all’Angelus, ricorda lo scoppio della Prima guerra mondiale, di cui domani (28 luglio) ricorre il 100.mo anniversario, invocando che non si ripetano gli sbagli del passato e si persegua la pace nel dialogo paziente e coraggioso. Pregando, poi, per le crisi in Medio Oriente, in Iraq e in Ucraina, implora: “fermatevi, per favore!”.Quell’ “inutile strage” – come la definì Benedetto XV – “causò milioni di vittime e immense distruzioni”: “Domani sarà una giornata di lutto nel ricordo di questo dramma. Mentre ricordiamo questo tragico evento, auspico che non si ripetano gli sbagli del passato, ma si tengano presenti le lezioni della storia, facendo sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso”. Il pensiero del Papa è andato in particolare, “a tre aree di crisi: quella mediorientale, quella irachena e quella ucraina, per chiedere preghiere: “… perché il Signore conceda alle popolazioni e alle Autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace, affrontando ogni diatriba con la tenacia del dialogo e del negoziato e con la forza della riconciliazione”. “Al centro di ogni decisione – ha aggiunto Francesco – non si pongano gli interessi particolari, ma il bene comune e il rispetto di ogni persona”: “Ricordiamo che tutto si perde con la guerra e nulla si perde con la pace. Fratelli e sorelle, mai la guerra! Mai la guerra!”. Poi un pensiero accorato ai bambini, “ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro”: “… bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore! Ve lo chiedo con tutto il cuore. E’ l’ora di fermarsi! Fermatevi, per favore!”

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp