Vsako leto s pohodom izbrišejo mejo_Ogni anno a piedi senza un confine

V nediejo, 18. junja, bo, ku vsako lieto telega cajta, Pohod čez namišljeno črtočez konfin. Zatuo ki je lietos 30. krat tele iniciative, je kulturno društvo Rečan_Aldo Clodig parpravlo ne samuo pohodniški, pa tudi poseban in bogat kulturni program.

»Lietos bo že trideseti Pohod čez namišljeno črto, trideseto srečanje parjateljev rečanske an soške doline an tuole je velika oblietnica,« nan je poviedla Margherita Trusgnach in še dodala: »Kàr smo začel’, trideset let nazaj, niesmo mislil’, de puojde takuo napri tela rieč. Kàr se je začeu tele pohod, je bluo težkuo ga speljat’, ker je biu še konfin an je bluo trieba puno dovolenj na teli in na drugi strani – se o preteklih cajtih zmišja Margherita –. Za birokracijo sta skarbiela Zdravko Likar an Aldo Clodig.« Pru Clodig je vekuštu tel pohod ‘an dan, kàr je šu hodit gor po Briezi an je videu, de nie bluo vič staze. Pomisliu je, de bi bluo pametno nazaj odprieti telo pot an de bi se nazaj povezali z Livčani. »Bli so že tekrat dobri parjatelji, četudi je biu konfin,« je poviedla Margherita. Clodig se je natuo pogovoriu z Zdravkom Likarjem an kupe sta tel pohod formalno spejala. Bluo je dielo zaries težkuo.

Parvi pohod je biu miesca luja lieta 1994. Šli so iz Topoluovega na Livek, ‘an miesac potlé so paršli Livčani v Topoluove. »Tist krat iti čez konfin je bluo zaries težkuo, smo imeli kontrole, smo imeli tudi obiešene zad za vratam številke, ki so ble tiste od skupne parpustnice, ki smo jo muorli napravt v Čedadu na komisarjatu policije. Vsekakor nas je šluo gor skor’ 250,« pravi Margherita. Teli kontroli so šli napri puno liet an so se ljudje tudi nimar bal’, al’ bi jih na pustil’ iti naprej, al’ bi Livčani imeli kako težavo.

Lietošnji program ob okouni izvedbi bo poseban. »Že lieta nazaj smo začel’ ‘an skupni pohod. Na pot smo šli kupe iz Topoluovega al’ z Livka an se ušafal’ na Briezi. Potlé smo šli kupe na Škarje, dol na Ključ an natuo gor do varha svetega Martina, kjer je bla maša an piknik – arzloži Margherita –. Lietos bo pohod glih tajšan. Razlika bo v tem, de se bomo na Briezi ustavili buj dugo. Tam bojo pozdravi an tudi kulturni program.« Programu, ki bo zaries bogat, so vzdieli Tihotapljanje_neslišni. Med posebnimi gosti bo Marta Riservato, ki bo recitirala monolog iz projekta Radio Tihotapci, bo adna kratka igra, ki jo napravijo tisti od Beneškega gledališča (Manuela, Ljuba, Giada an Nicolò); tudi parjatelji z Livka bojo kiek parpravli pod naslovom Ena livška štoria, ki jo bojo predstavil’ Bruno Grosar an Livčani.

Lietos sta dala v program tel pohod tudi Planinska družina Benečije an Planinsko društvo Kobarid in seviede ga bojo spejali tudi v primeru slave ure, zak’ so ga nimar nardil’, tudi po dažu.

Na pot puojdejo ob deveti. V Topoluovem zbierališče bo nomalo priet, de bi kupe popili kafe v Izbi, v skupnem prestoru, ki so ga tri lieta odtuod odparli KD Rečan_Aldo Klodič, Robida an društvo Topolove.

Ob deseti bo srečanje na Briezi in bo kulturni program. Na poti z Brieze do varha Svetega Martina bo tudi kiek posebnega za otroke in za mlade: iskanje tihotapske zlatinje, takuo de bo vse povezano na tihotapljenje (kontraband).

Na telem pohodu na more manjkat ramonika Roberta Čizguja, ki so ga lietos vključili tudi v kulturni program gor na Briezi, kjer ga bojo lepuo poslušal’.

Parhod na varhu Svetega Martina, kjer bota sveta maša an piknik, bo okuole pudne.

Pohod organizirata od nimar kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič an krajevna skupnost Livek, lietos tudi v sodelovanju s kulturnim društvom Ivan Trinko an Robido. (Veronica Galli)

Domenica, 18 giugno, tra Topolò/Topolove e Livek si svolgerà la 30. edizione di Pohod čez namišljeno črto/Camminata al di là della linea immaginaria.

L’iniziativa è nata 30 anni fa un’intuizione di Aldo Clodig, che aveva provato a percorrere il sentiero che portava in località Brieza, sopra Topolò. Constatato come il sentiero andasse perdendosi, aveva ragionato che sarebbe stato bello recuperarlo e ravvivare i rapporti con la gente del vicino paese di Livek, all’epoca al di là del confine, in Slovenia. Nel luglio del 1994, quindi, dopo avere ottenuto con qualche difficoltà le autorizzazioni necessarie sia da parte italiana sia slovena, si è svolta la prima edizione della passeggiata. A sostenerla fattivamente è stato anche l’allora prefetto di Tolmin, Zdravko Likar. Da Topolò i circa 250 partecipanti si sono recati a Livek mentre un mese dopo, da Livek, un nuovo gruppo di camminatori ha ricambiato la visita a Topolò.

Come ha spiegato Margherita Trusgnach, del circolo Rečan_Aldo Klodič, quest’anno il programma prevede il ritrovo dei partecipanti da Topolò e Livek in località Brieza, dove le autorità saluteranno i presenti e si svolgerà il programma culturale. Marta Riservato reciterà un monologo dal progetto Radio Tihotapci, mentre il Beneško gledališče e Bruno Grosar e i Livčani si esibiranno in due sketch teatrali. Da Brieza i partecipanti proseguiranno alla volta della chiesa di San Martino. Alla celebrazione della Messa seguirà un picnic sul prato. Oltre al circolo Rečan_Aldo Klodič e alla comunità di Livek, nella trentesima edizione collaborano all’organizzazione della passeggiata anche i circoli Robida e Topolove. L’evento è inserito, tra l’altro, nel programma di escursioni di Planinska družina Benečije e Planinsko društvo Kobarid (Circolo alpinistico di Kobarid).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp