Vpisovanja v dvojezično šuolo_Iscriversi alla scuola bilingue

Dvojezicna solaDo 6. febrarja so tudi na dvojezični daržavni vičstopinski šuoli v Špietru odprta vpisovanja po internetu za prihodnje šuolsko lieto 2018/2019. Za vpisat otroke v vartac starši muorajo pa napunit vpisni model in ga nest na tajništvo (segreterijo). Dvojezična šuola je v prejšnjih tiednah napravla vič iniciativ, de bi se predstavila. Starši so si lahko tudi ogledal’ prestore šuole in so jim učitelji pokazali kakuo dielajo z otroki.

Anche all’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone/Špietar sono aperte, fino al 6 febbraio, le iscrizioni via internet per il prossimo anno scolastico 2018/2019. Per iscrivere i bambini alla scuola d’infanzia i genitori devono compilare e consegnare in segreteria l’apposito modulo. Per presentarsi, nelle scorse settimane la scuola bilingue ha organizzato diverse iniziative. I genitori hanno, tra l’altro, potuto visitare i locali della scuola, mentre gli insegnanti hanno mostrato loro come lavorano insieme ai bambini.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp