Velikonočna maša po slovensko_Messa pasquale in sloveno

velikonocne jedi V saboto, 26. marča, ob 19.uri bo v farni cierkvi v Špietru velikonočna sveta maša po slovensko. Kakor je par Slovencih liepa navada, bojo tudi požegnili tradicionalne velikonočne jedila. Mašavu bo msgr. Marino Qualizza. V Domu je takole napisu: »Na moremo praznovati Velike noči an ostati v žalosti, zak’ Kristusovo vstajenje parnese sonce veselja, luči an življenja. Če je kduo v žalosti, dobi tolažbo, upanje an muoč za iti naprì. Če je kduo v veselju, ga dobi v še večji mieri, takuo de ga more poskarbieti tudi bližnjim, zak’ za Veliko noč na smiemo ostati zaparti sami v sebe. Zatuo tudi tisti, ki navadno ne hodijo h maši, na tele dan čujejo, de jih nieka skrivnosna muoč peje do cierkve, de se srečajo z drugimi kristjani an napravijo tisto veliko družino, ki smo prù mi kristjani. Za Veliko nuoč se pa muoramo obarniti tudi na našo Benečijo, na naše vasì. Par starim, so modri judje pravli, de se s Kristusam zbudì vas sviet. Ne samo ljudje, ampà tudi stvarsvo an narava. Zdaj je naša domovina ratala velika host, ki jo je lepuo videti od zuna pa, če pogledamo notar, so rečì drugačne. V vaseh an hišah zaries se na čuje vič ne vriskanja ne pietja. Al’ je mogoče, de tudi naša liepa domovina spet oživeje? Vse je mogoče pred Buogam, a muoramo tudi mi dati ‘no roko, če ne smo šele otroci, ki na znajo hoditi.«

Sabato 26 marzo, alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone, sarà celebrata la santa messa di Pasqua in lingua slovena. Secondo l’antica e consolidata tradizione slovena, durante il rito ci sarà la benedizione dei cibi pasquali. La solenne eucaristia sarà presieduta da mons. Marino Qualizza, che nell’editoriale pubblicato dal numero pasquale del quindicinale Dom ha scritto: «La Pasqua porta la felicità nella vita».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp