Veliko načrtov za steze in arhitekturo_Tante idee per sentieri e architettura

Casa/Hiša Paulinč

Molti progetti in cantiere al Comune di Malborghetto-Valbruna. Come fa sapere il sindaco, Boris Preschern, dopo i sentieri tematici di Ugovizza, come Puanina Tour, e Valbruna, con Forest sound track e Saisera wild track, è in programma un’ulteriore iniziativa analoga per Malborghetto, che ha già visto l’ideazione di sentieri per valorizzare la zona del forte Hensel col Soldatenweg e quella del Calvario.

Per il 2023 è in programma, infatti, la realizzazione di un sentiero di fondovalle che parta da Malborghetto e unisca Boscon, Granda e il Col di Gos per arrivare a Santa Caterina e Bagni di Lusnizza.

Nel frattempo, sono da poco terminati i lavori di ricostruzione e rivestimento degli argini del torrente Uque a Ugovizza, che si protraevano da quest’estate e che sono stati eseguiti dall’impresa Polettini di Tolmezzo.

Nei pressi di Valbruna, poi, è stato realizzato un nuovo ponte sul torrente Saisera, con la sistemazione delle scogliere nella zona.

La preparazione di nuovi progetti non si è fermata nemmeno durante il periodo delle festività natalizie, come ha fatto sapere dal proprio profilo Facebook lo stesso sindaco Preschern: «Nei periodi di Natale e fine anno di solito si riposa, in giro per gli uffici in Italia è quasi una paralisi. Non così da noi, che stiamo impostando in questi giorni il lavoro dei prossimi anni. Quindi abbiamo affidato sei incarichi di progettazione definitiva o esecutiva e la direzione dei lavori di altrettante nuove opere a Malborghetto-Valbruna».

Nel concreto, Preschern ha elencato l’illuminazione di forte Hensel a Malborghetto; il percorso Kneipp a Bagni di Lusnizza; i muri e l’arredo urbano nella zona della Chiesa di Malborghetto; le reti elettriche in Val Filza e malga Priu, sull’Alpe di Ugovizza; il completamento dell’impianto d’innevamento artificiale Kugy 1 a Valbruna nonché la nuova mensa della scuola di Ugovizza.

Non dimentichiamo, infine, che nelle scorse settimane a Malborghetto sono giunte buone notizie per la storica casa Paulintsch. Circa un anno fa il Comune aveva proposto alla Regione Friuli-Venezia Giulia un’idea ispirata dalla curatrice del Museo etnografico di Malborghetto, Lara Magri. Ovvero, che la casa diventasse una struttura ricettiva e proponesse al piano terra sale per eventi e laboratori di cucina e al secondo piano camere arredate come un tempo, per soggiorni turistici. Il progetto è arrivato secondo in graduatoria, con un contributo regionale di 360.000 euro. (Luciano Lister)

V Občini Naborjet-Ovčja vas pripravljajo, načrtujejo ali že izvajajo kar nekaj projektov. Po tematskih poteh v Ukvah, kot je »Puanina Tour«, ali v Ovčji vasi, kjer so svojčas odprli poti »Forest sound track« in »Saisera wild track«, načrtujejo podobno ponudbo tudi v Naborjetu, kjer so sicer že ovrednotili območje ob trdnjavi Hensel s potjo »Soldatenweg« in potjo do Kalvarije. V letu 2023 načrtujejo ureditev pešpoti na dnu doline, ki naj bi povezovala Naborjet preko krajev Boscon, Granda in Col di Gos, vse do Šenkatrije in Lužnic. Pred kratkim so se pa v Ukvah končala dela za kritje in ponovno ureditev na nasipih ob potoku Ukvica. Trajala so več mesecev in sicer od lanskega poletja. Izvajalo jih je podjetje Polettini iz Tolmeča. Ob začetku stare steze, po kateri so tradicionalno sami Ovčani romali na Svete Višarje, so v Ovčji vasi tudi zgradili novi most in prav kot v Ukvah v okolici uredili tamkajšnje nasipe ob potoku Zajzera. Načrtovanje novih projektov se ni ustavilo niti med božičnimi prazniki, je preko svojega profila Facebook sporočil sam župan, Boris Preschern. V božičnem in novoletnem času se v uradih Občine Naborjet-Ovčja vas kar malo ustavilo, saj so tiste dni nastavili delo za naslednja leta. Tako so poverili dokončno ali izvršno načrtovanje za šest javnih posegov in vodenje toliko novih gradbišč na občinskem območju. Preschern je našteval osvetlitev trdnjave Hensel v Naborjetu; pot Kneipp v Lužnicah; zidove in urbansko opremo ob cerkvi v Naborjetu; električne mreže v dolini Filca in na planini Priu na Ukovški planini; dokončanje naprave za umetno sneženje Kugy 1 v Ovčji vasi in nova menza v ukovški šoli. V prejšnjih tednih je bilo nekaj lepih novic tudi za hišo Paulinč v Naborjetu. Pred enim letom je Občina predlagala Deželi Furlaniji-Julijski krajini zamisel, ki je nastala s pomočjo kustosinje Etnografskega muzeja v Naborjetu, Lare Magri. Staro poslopje naj bi v pritličju gostovalo dvorane za prireditve in kuhinjske delavnice; na drugem nadstropju pa sobe s pohištvom po vzorcih iz preteklosti, da bi tam lahko prespali turisti. Projekt se je uvrstil v seznam na drugo mesto; njemu so namenjali deželni prispevek v višini 360.000 evrov.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp