Velika noč parnaša veselje v življenje_La Pasqua porta la felicità nella vita

3velika noc evidenzaNiesmo še pozabili Božiča an Velika nuoč že tarka na naše vrata z veliko željo, de ji odpremo. Tuole je čudovito; ji muoramo mi odprieti, zak’ čè, de bomo popunoma svobodni, fraj tudi v naši vieri. Se vič, Velika nuoč je praznik naše svobode, zak’ smo bili odriešeni od jarma, ki je daržù pruoti tlam naš obraz. Sada ga moremo veselo vzdigniti, zak’ nas je Kristus riešu vsakega hlapčevanja.

Vse tuole se je zgodilo v skrivnostni noči, ki se od sabote razjasne v donašnjo nediejo. Ponoči se parkaže an diela Božja milost. Na tajšno vižo, de nieki zastopimo an nieki ostane skrito, takuo ki se spodobi Božiji skrivnosti, ki pa nam daje veselje.

Na moremo praznovati Velike noči an ostati v žalosti, zak’ Kristusovo vstajenje parnese sonce veselja, luči an življenja. Če je kduo v žalosti, dobi tolažbo, upanje an muoč za iti naprì. Če je kduo v veselju, ga dobi v še večji mieri, takuo de ga more poskarbieti tudi bližnjim, zak’ za Veliko noč na smiemo ostati zaparti sami v sebe. Zatuo tudi tisti, ki navadno ne hodijo h maši, na tele dan čujejo, de jih nieka skrivnosna muoč peje do cierkve, de se srečajo z drugimi kristjani an napravijo tisto veliko družino, ki smo prù mi kristjani. Za Veliko nuoč se pa muoramo obarniti tudi na našo Benečijo, na naše vasì. Par starim, so modri judje pravli, de se s Kristusam zbudì vas sviet. Ne samo ljudje, ampà tudi stvarsvo an narava. Zdaj je naša domovina ratala velika host, ki jo je lepuo videti od zuna pa, če pogledamo notar, so rečì drugačne. V vaseh an hišah zaries se na čuje vič ne vriskanja ne pietja. Al’ je mogoče, de tudi naša liepa domovina spet oživeje? Vse je mogoče pred Buogam, a muoramo tudi mi dati ‘no roko, če ne smo šele otroci, ki na znajo hoditi.

Velika nuoč nam kaže novo Kristusovo življenje an grede nam prave, de tajšno muora postati tudi naše, že v telem svietu, zak’ je viera začetek vstajenja. Zatuo naše upanje ima močne tla, na katere lahko zazidamo novo življenje an ponavljamo novi sviet, prù tisti, ki ga je obnoviu sam Kristus, ki je preomagu smart an podeliu upanje, novega an veselega življenja.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp