V soboto predsednik Pahor v Špietru_Sabato il presidente Pahor a S. Pietro

Dvojezicna webOtvoritev postrojenega, prerunanega in dozidanega hrama dvojezične šuole v Špietru »muore biti praznik ciele naše skupnosti, zaki dielo, ki smo ga nardili, ga je vriedno.« Takuo je Domu poviedu špietarski šindik Mariano Zufferli ženarja lietos, kàr so se otroci varnili v šuolo ob ciesti, ki peje v Ažlo. In kaže, de bo zaries takuo. Otvoritev bo v saboto, 11. marča, ob 11. uri. Na njo bo paršu celuo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se bo med obiskam v Špietru ogledu tudi multimedijski muzej SMO. Program nie še popunama parpravljen, pa je določeno, de se bo začeu s poimenovanjem šuole po Pavlu Petričiču, ki je šuolo ustanoviu. Odkrili bojo napis »Istituto comprensivo Paolo Petricig – Večstopenjska šola Pavel Petričič«, o katerim bo guorila dougolietna direktorica Živa Gruden. Natuo bojo zapieli Mali lujerji in Fajnabanda. Sledili bojo pozdravi šindika Zufferlija, ravnateljice Sonje Klanjšček, predsedniku slovenskih krovnih organizacij Walterja Bandlja (SSO) in Rudija Pavšiča (SKGZ). Uradne govore bota imiela podpredsednik Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Sergio Bolzonello in predsednik Slovenije Pahor. Na koncu bojo preriezali trak. Že napoviedale so parsotnost poslanki Tamara Blažina in Serena Pellegrino ter deželni odbornici Loredana Panariti in Mariagrazia San-terske toro. Ob teli parložnosti bo špietraska jagarska družina dvojezični in adnojezični špietarski šuoli šenkala vsaki po adan defibrilator. Dvojezična šuola je muorla svoj sedež zapustiti marča 2010, zatuo ki nie biu varen pred potresam. Od tekrat so bli šuolarji arzpartjeni na vič krajah v Špietru in je že trečje lieto sekcija vartca tudi v Sauodnji. V postrojenim hramu imajo šuolarji, učitelji in ostali šuolski dieluci zaries lepe in moderne prestore. Potriebna so še nekatera diela odzuna okuole šuole, ki so že predvidena. Za naprej bo trieba pomisliti tudi na telovadnico (paleštro).

Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, sarà l’opite d’onore alla cerimonia di inugurazione della ristrutturata sede dell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, che si terrà sabato 11 marzo a San Pietro al Natisone. Il programma inizierà alle 11 con l’intitolazione della scuola al fondatore, Paolo Petricig. Sulla sua figura parlerà l’ex dirigente dell’istituto bilingue, Živa Gruden. Dopo il canto dei cori Mali lujerji e Fajnabanda ci saranno i saluti del sindaco di San Pietro, Mariani Zufferli, della dirigente scolastica Sonja Klanjšček e dei presidenti delle organizzazioni di raccolta della minoranza slovena Walter Bandelj (SSO) e Rudi Pavšič (SKGZ). I discorsi ufficiali saranno tenuti dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, e dal presidente Pahor. Dopo il taglio del nastro, la riserva di caccia di San Pietro al Natisone farà dono di due defribrillatori agli istituti comprensivi bilingue e monolingue.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp