V sauonskem kamunu nastavli tabele s te pravo slovensko pisavo

 
 
Končno so tudi v sauonskim kamunu nastavili lepe ciestne tabele, na katerih so imena kraju napisne po italijansko in po slovensko. Takuo je izpunjena dužnuost do ljudi in domače slovenske kulture. Sevieda tudi do zakonu, do leču. Za tuole je trieba pohvaliti vičešindaka, ki je Paolo Carriola iz Mašere, in ašešorja, ki je Stefano Gosgnach iz Matajurja. Ona dva sta rieč spejala do konca ob nasprotovanju županje Marise Loszach iz Sauodnje.
Nie šlo lahko. Županja je bla odločila in parsilila, de napišejo tudi slovenska imena z italijansko grafijo. Telo naumno rieč sta Regjon in Paritetni odbor za slovensko manjšino zavarnila. Jasno sta dala viedeti, de take pruotikulturne tabele bi muorli plačati županja in ašešorji iz suojh gajuf. Konac otuberja se je gjunta spet zbrala in sta samuo Carriola in Gosgnach votala, de se napravijo tabele s te pravo slovensko pisavo. In takuo se je tudi zgodilo.
Razveseljivo je, de se je tudi Sauodnja pardružila drugim petim kamunam Nediških dolin – Podbuniesac, Špietar, Svet Lienart, Sriednje in Garmak -, ki so postavli dvojezične tabele.
De se v Benečiji nucata oba jezika na vprašajo le leči in dekreti iz Bruxela, Rima, Trsta in Vidna. Tuole zahtevata kultura, zgodovina in pametna politika. Muoremo vsi imieti radi svojo podobo, svoj jezik, svojo kulturo. Se pravi sami sebe. Ciestne tabele po slovensko jasno kažejo kaduo smo in de čemo obdaržati te pravo podobo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp