20 Dicembre 2023 / 20. december 2023

V Kanalski dolini na tri Svete večere
In Valcanale nelle tre Notti sante

U naše daline je stara nauada, da na Sbete bačiare, ta 24. decembra, ta 31. decembra mpa ta 5. jenarja, pažegnama mpa pakadima duam mpa štaua.

Za žegnanje nucama žegniana uoda, uoglje, biarah mpa špaik.

Priak začenama žabrate, dijama uoglje u pasebna panauca, pakadima ciaua hiša mpa z na smrekaua bejca pažegnama z žegniana uoda. Ciaua familja se zbere ukap mpa žabra rožnkranc.

Ta prua brt žegnama za Bianahte, ta 24. decembra zbačiar. Buah je na Bianahte posu mad name suojga sina, k’ga bidma u jaslcah. An nas spune, da muarma se raunate pa suojam zgledo.

Ta druga brt žegnama za Sbet Silvestar, ta zadnje den u leto. Tot den se zahualma za use dabruate, k’sma jah prajele. Tude u ciarkve se bere zahualna Meša mpa se prose za pamuač u nobam leto.

Ta treka brt žegnama na bačiar prad Sbetah treh kralju. Pr nas je nauada, da troce, abliačane za Sbete tri kralje, hodija pa hišah mpa prapiauaja tude tota ta stara suabenja piasm.

Mi smo trije kralji z jutrove strani,

pa hodimo po svetu že cele mesce tri.

In iščemo povsodi, povprašujemo,

kje rodil se Jezus poizvedujemo.

Smo lepo živeli v deželi Jutrovi,

srečno kraljevali čez kraljestvo tri.

Bogu smo molili in prosili ga,

da skoraj bi poslal zveličarja sveta.

Mi smo trije kralji z jutrove strani,

Detece smo našli, tam v jaslicah leži.

Mi smo ga molili in darovali mu,

miro, kadilo in čisto zlato.

Tote nadiale nas prbližaja k Buago mpa nas spunija, da muarma u njega zaupate, bite bal panižne mpa pamate usam tistam, k’sa u patriabe. (Maria Moschitz mpa Luciano Lister)