Urniki velikonočnih maš_Gli orari delle messe pasquali

Velika nuoč je te narbuj velik in pomemben guod v cielim lietu, sa’ je Kristusovo vstajenje od martvih temelj (fonda) kristjanske viere. V Vieri molimo, de je Jezus Kristus »tarpeu pod Poncijam Pilatam, križan biu, umru in biu v grob položen; dol je šu pred paku, trečji dan od martvih vstu; šu v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; otuod bo paršu sodit žive in mrtve.« Kristjanska viera je univerzalna, pa je ukoreninjena v vse kulture. Par nas seviede v slovensko. Za vse tiste, ki ob Veliki noči želé hvaliti Boga v slovenskem jeziku, bo poskarbljeno tudi lietos. Na Veliko saboto, 16. obrila, ob 18.30 v cierkvi v Ažli bo velikonočna vilja, ki jo bo molu msgr. Marino Qualizza. Na začetku bo požegnu oginj, na koncu pa tradicionalne velikonočne jedila. Za andohti po slovensko skarbi združenje »don Eugenio Blanchini«. Na razpolago viernikam bojo tudi bukvaca z molitvami in piesmimi ter berila. Velik tiedan je začeu z Ojčinco, guod, v katerim so se vierniki zmisnili na tarpljenje, smart in ustajenje Jezusa Kristusa. Po vsieh cierkvah je biu žegan ojčnih vejc, ki jih je vsak nesu damu in jih bo daržu v hiši skuoze celuo lieto, ku znamunje meru an Božjega žegna v družini. Ojčinco so obhajali tudi par sveti maši po slovensko v Špietru v saboto, 9. obrila. Posebno slovesne andohti bojo na Velik četartak, na Velik petak in na Veliko saboto. V nediejo, 17. obrila, bo Velika nuoč, guod Jezusovega vstajenja od martvih. Urnike maš in drugih andohti v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini smo zbrali kupe in so objavljeni v razpredelnici (tabeli). V cierkvah Kanalske doline od Lipalje vasi do Bele peči bojo že na začetku Velikega tiedna nastavili Božje grobuove, ki so vidna uprizoritev Kristusovega groba. Ne Velik petak in Veliko saboto jih bojo nepretargano stražili prostovoljni gasilci. Ostali bojo v cierkvah vse do velikonočnega pandiejka.

Per quanti a Pasqua vogliono lodare Dio in sloveno, nel Sabato Santo, il 16 aprile, alle 18.30 nella chiesa di Azzida/Ažla mons. Marino Qualizza celebrerà la veglia pasquale. All’inizio sarà benedetto il fuoco, mentre al termine saranno benedetti i cibi pasquali. L’uso della benedizione dei cibi pasquali è diffuso in tutte le località dell’arcidiocesi di Udine. I cibi vengono benedetti il Sabato Santo o il giorno di Pasqua. Nella tabella pubblichiamo gli orari dei riti della Settimana Santa e di Pasqua nelle chiese di Benecia, Resia e Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp