Tri lieta bogatega delovanja

 
 
Samuo naštiet na kratko kulturne iniciative, ki jih je uresniču Inštitut za slovensko kulturo v treh lieti svojega življenja, bi zahtievalo dobar del tele strani. Ne mormo pa mimo številnih pobud, ki jih je organizù za te mlade, ki so končal’ dvojezično šuolo in želijo ostat povezani s slovenskim ambientam: od gledaliških delavnic do vsakovarstnih tečaju, od tečaju slovenskega jezika do polietnih šuol, do podpuore študentam na Ljubljanski univerzi…
In ki reč o Beneških kulturnih dni, ki so v telih zadnjih lietih poživieli kulturno življenje Benečije in na katerih so strokovnjaki in univerzitetni docenti poglobil’ različne poglede slovenskega jezika in njega dialektu v videnski provinci ter zgodovino Nediških dolin povezano s Soško dolino? Udeležba je bla zaries nepričakovana, kar kaže, de interes do naše kulture je živ.
Vse tuo le paršluo na dan v pandiehak 25. ženarja na občnem zboru Inštituta za slovensko kulturo, kateremu je parnesla svoj pozdrav in podporo tud slovenska senatorka Tamara Blažina, ki se je bla že priet srečala s predstavniki Inštituta. Teli so jih predložli probleme in pričakovanja Slovenskih organizacij v videnski provinci v zvezi še posebe z evroprojektam Jezik in kulturnim domam v Špietru. Slovenska senatorka je obljubila vso podpuoro, de bi Benečija dobila prostore in pomoči, ki jih potrebuje.
Predsednica Inštituta Bruna Dorbolò je ponudla šarok pregled opravljenega diela in je pogledala naprej, se prave na velike projekte Inštituta: od uresničevanja ‘sanje’ kulturnega doma do velikih pričakovanj projekta Jezik, ki bi muoru predstavit veliko stopinjo naprej v kulturni rasti slovenske skupnosti v videnski provinci.
V razpravi je paršla na dan potrieba po priznanju velikega diela, ki ga opravlja Inštitut tudi s tem, de bi postù primarna ustanova.
Občni zbor je na koncu izvolu novo vodstvo, v katerim sedijo: Giorgio Banchig, Rudi Bartaloth, Larissa Borghese, Igor Cerno, Luisa Cher, Emanuela Cicigoi, Bruna Dorbolò, Iole Namor in Luigia Negro. Natuo je odbor potardiu za predsednico Bruno Dorbolò, za podpredsednika pa Rudija Bartalotha.
V nadzorni odbor so bli izvoljeni Aldo Clodig, Sandra Manzini in Loretta Primosig.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp