Tolminski gasilci so pred plazom rešili hišo na Volarjih

 
 
Dnevi od Božiča do Silvestra so ponekod v Sloveniji potekali skoraj povsem v znamenju boja s podivjanimi rekami, ki so prestopile bregove. Padavine so najbolj prizadele Posočje in območje Bohinja. Nad vsemi pričakovanji je narasla reka Soča. Njen pretok so v Solkanu izmerili čez 2300 kubičnih metrov na sekundo. To so označili kot najvišjo vrednost v zadnjih 50 letih. Največ škode je na Tolminskem. Vode so odnesle del občinske ceste Kneža – Knežke ravne v Baški grapi, podobno kot septembra, leta 2007. Nekaj hiš iz Knežkih Raven je bilo prometno vsaj en dan odrezanih od doline. Tolminski župan je za javnost povedal, da imajo projekte izdelane že od zadnjih poplav in so pripravljeni na takojšnjo sanacijo. Hitrost obnove cest pa je odvisna od delnega dotoka denarja s strani države.
Več ur je bila zaprta tudi cesta Solkan — Tolmin. Odprli so jo že zgodaj popoldan. Večino drugih cest pa so za promet odprli že okoli 12h. K temu je pripomogla umiritev padavin. Največ zapor so povzročili zemeljski plazovi na cestah: Kobarid – Vrsno, Čekovnik – Idrija, Kneža – Kneške Ravne, kjer je del cestišča povsem odneslo. Zemeljski plaz na Vrsnem je odnesel del vodovodne napeljave do vasi.
Zaradi pripravljenosti je bilo ob poplavah aktiviranih 16 prostovoljnih gasilskih društev, skupno število sodelujočih okrog pa okoli 300. Pomagale pa so tudi enote Gorske reševalne službe Tolmin.
Enota za hitre intervencije pri Mestni občini Nova Gorica, štabi Civilne zaščite Nova Gorica, Tolmin, Kobarid, Bovec in del regijskega štaba Cz za severno Primorsko. Člani prostovoljnih gasilskih društev so v več krajih prečrpavali vodo iz kletnih prostorov in drugih objektov. Gasilska enota Pgd Nova Gorica je do večera izvajala ukrepe za zavarovanje strojnice hidroelektrarne Solkan z nameščanjem protipoplavnih vreč ter nameščanjem črpalke za morebitno izčrpavanje vode. K sreči so se vremenske razmere umirile.
Veliko škodo so utrpeli v ribogojnici Ribiške družine Tolmin, saj je Tolminka poplavila skoraj celo gojišče rib. Tam vzrejajo plemenske jate soške postrvi in jadranskega lipana. Po ocenah imajo 30 % izgub. Na srečo imajo ribogojnico ustrezno zavarovano, procesa smukanja plemenk v ribogojnici pa poplave niso popolnoma uničile.
Težko popravljiva bo škoda v rekah. Po ocenah strokovnjakov je preživelo okoli 10% ribjega zaroda, drst pa je 100% uničena. Zaradi tega se bodo poznale posledice vodne ujme na ribji populaciji še pet let. Škoda je tudi na ribiško – turistični poti med Mostom na Soči in Modrejem ob jezeru.
Največjo škodo je v občini Kobarid povzročil zemeljski plaz, ki je zasul občinsko cesto med Libušnjami in Vrsnim. Plaz obsega okoli 1500 kubičnih metrov odtrganega terena. Ocene škode še nimajo, obvoz na Vrsno pa je potekal iz tolminske strani.
Po ocenah Zavarovalnice Triglav je pričakovati okoli dva milijona evrov škode. Vloge za povračilo škode sprejemajo še do 15. januarja.
V neurju med 23. in 26. decembrom so gasilci v idrijski občini prečrpali vodo iz več objektov, prekrili več plazov in razdelili protipoplavne vreče za zaščito ogroženih objektov. Zaradi plazov je bilo poškodovanih več lokalnih in javnih cest v Čekovniku, Doleh, Krnicah, Masorah in Kanomlji.
Nastalo škodo so začeli popisovati tudi v občinah Kanal ob Soči, Bovec in Tolmin. Po izjavi župana Andreja Maffija, bo škoda v občini Kanal zagotovo presegla milijon in pol evrov. Voda je namreč zalila več stanovanjskih objektov in kotlovnico osnovne šole v Desklah, hudo razdejanje pa je povzročila v znanem avtokampu Kanal. Prav tako je poškodovala kanalizacijo in vodovod na desnem bregu reke Soče v dolžini 50 metrov.
Na podlagi zbranih podatkov bo državna komisija za oceno škode naredila skupno poročilo, ki bo poslano v odločanje na vlado. Po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, lahko vlada državna sredstva za povračilo škode odobri, če je skupna neposredna škoda višja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna in kot kaže, bo škode tokrat »dovolj«. Znano je, da je bila pri lanskem snežnem plazu na Kaninu škoda ocenjena pošteno in varčno, zato jo je bilo »premalo«, da bi jo pomagala sanirati država in žičnica jo je morala kriti sama.
Prizadeti ljudje so hvaležni gasilcem in vsem, ki so pomagali in niso prišli zgolj občudovat atraktivno reko.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp