Svetnik, ki je imeu rad Benečane_Il santo che amava i beneciani

Sveti JPIINepozabni papež Janez Pavel II. je biu proglašen za svetnika 27. obrila. Biu je na čelu katoliške cierkve 26 liet in pou. Umaru je 2. obrila 2005. Papež Wojtyla je biu Poljak, torej slovanskega rodu. Puno je pridgu, pisu in dielu, de bi Evropa dihala z »obiema pljučama«, torej ne le z latinsko a tudi s slovansko. O tem je napisu tudi encikliko »Slavorum apostoli« ob 1100-lietnici svetih bratru Cirila in Metoda, ki ju je proglasiu za patrona Evrope. V svojih pridgah za dan meru 1. ženarja vsako lieto se je vičkrat zavzeu za jezikovne manjšine. Vičkrat je sreču in podparu Slovence v videnski provinci. 7. šetemberja lieta 1983 je na placu sv. Petra v Rimu spreguoriu po slovensko: »Pozdravljam udeležence simpozija “Ivan Trinko”. Tedenski študij bo osvetil apostolsko osebo, ki je s svojim življenjem odpirala zahodu in vzhodu medsebojne kulturne vrednote in navajala k skupnemu krščanskemu sožitju v duhu svetih bratov Cirila in Metoda.« Natuo je sreču zlatomašnike monsinjorje Valentina Birtiga, Angela Cracino in Paskvala Gujona. 24. febrarja 1984 se je številna skupina vierniku iz Nediških in Terskih dolin pardružila vseslovenskemu ruomanju v Rim v parložnosti Svetega lieta odrešenja. Delegacija Benečanu je imiela posebno srečo se pogovoriti s papežam in mu izročiti spomenico o stanju, potriebah in pričakovanjih Slovencu videnske nadškofije. Ob obisku v Furlaniji je 3. maja 1992 Janez Pavel II. sreču predstavnike Slovencu iz videnske province. V imenu vsieh mu je mons. Qualizza jau: «Sveti oče, Slovenci videnske nadškofije iz sarca vas pozdravljajo. V naši zgodovini, dolgi vič ku tavžint liet, smo opravli en čudež: smo ukoreninili viero v našo kulturo. Prosimo vaš žegan, de bi ne zgubili bogastvo kristjanske viere in slovenske kulture.« Pa narbuj lepo presenečenje (sorpreža) in veselje je Slovence čakalo na koncu popudanske maše na stadionu. Papež je po slovensko jau: »Prisrčno pozdravim vse slovenske viernike videnske nadškofije. Veseli me, da ste ohranili v vaših sarcih viero, ki vam je bila oznanjena v starih časih oglejskega patriarhata.«

Giovanni Paolo II, il pontefice canonizzato domenica 27 aprile, è ricordato anche come il Papa amico degli sloveni della provincia di Udine. Durante il suo lungo pontificato ha incontrato più volte sacerdoti e altri esponenti della comunità slovena della Slavia, di Resia e della Valcanale. Sempre ha esortato a conservare la propria identità, profondamente radicata nella fede cristiana. In occasione della visita in Friuli Venezia Giulia, nel 1992, durante la messa nello stadio “Friuli” rivolse un particolare saluto nella loro lingua a tutti gli sloveni dell’Arcidiocesi di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp