Sv. Miklavž bo obiskal tudi Viden_San Nicolò anche a Udine

Miklavz webTudi letos bo sveti Miklavž obiskal Viden. V sredo, 6. decembra, ob 16.30 bo obiskal predšolske otroke, ki se dvakrat tedensko udeležujejo dejavnosti v slovenščini v prostorih župnije Sv. Kvirina (ulica Cicogna 25). Pobudo organizirata združenji Blankin in Alpi. »Dobro se zavedamo, da naši otroci predstavljajo drugo ali tretjo generacijo Slovencev v Vidnu, ki za razliko od nas, ki smo v Viden prišli iz slovenskih vasi, nimajo nobenega neposrednega stika s slovensko stvarnostjo in zato tvegajo, da izgubijo vsako možnost čutiti, slišati, doživljati slovensko tradicijo. Tako bi se veriga kulturne dediščine oziroma identitete popolnoma pretrgala in to pomeni, da bi izguba bila dokončna. Nasprotno, če se bodo naši otroci srečali s slovenščino (oziroma če bodo pridobili neko podlago za dvojezičnost), bodo imeli dodatno prednost v svojem življenju (služba, kultura, znanje) in dom v katerega se vrniti, če bo drugje življenje pretežko,« poudarja eden izmed staršev, sicer Jelen, ki je profesor geografije na tržaški univerzi. In nadaljuje: »Oče sem male deklice, ki že tretje leto obiskuje dejavonost v slovenščini v Vidnu, v mestu, kjer ni slovenčine v vrticih in v šolah, čeprav je glavno mesto pokrajine, v katero spadajo Benečija, Rezija in Kanalska dolina in kamor so se predvsem po drugi svetovni vojni naselili številni Slovenci. Po ocenah mestnega svetnika Cancianija, naj bi bilo dandanese kar deset odstotkov prebivalcev Vidna slovencega izvora. Torej okoli deset tišoč ljudi! K tem lahko dodamo še kakšen tišoč Benečanov, Rezijanov in Kanalčanov, pa tudi goriških in tržaških Slovencev, ki živijo v okoliških občinah, ki zdaj z mestom tvorijo Vidensko medobčinsko teritorijalno zvezo (UTI). Imamo torej veliko število potencialnih ”strank” za ponudbo slovenščine v šoli. Viden ni na ozemlju, kjer je priznana slovenska manjšina. Četudi so Slovenci že davno prisotni v mestu. Zgodovina nam pravi, da so že leta 1452 ustanovili močno Bratovščino svetega Hieronima. »Dandanes „videnski Slovenci“ želimo, da bi naši otroci imeli možnost se učiti slovenščine v mestnih šolah, ker je za tako majhne dvojezična šola v Špietru predaleč za vsakodnevno potovanje,« zaključuje Jelen.

Anche quest’anno San Nicolò scenderà fino a Udine per visitare i bambini che nel capoluogo friulano frequentano l’attività in sloveno per bimbi in età prescolare. Lo farà mercoledì 6 dicembre alle 16.30 nei locali della parrocchia di San Quirino (via Cicogna 25). L’iniziativa delle associazioni don Eugenio Blanchini e Alpi è aperta anche a chi non frequenta regolarmente l’attività, previa comunicazione (per motivi organizzativi) tramite posta elettronica all’indirizzo blanchini@dom.it. L’attività in lingua slovena per bimbi dell’età della scuola dell’infanzia è giunta alla quarta edizione. Due sono gli appuntamenti settimanali per avvicinare i più piccoli alla lingua slovena, ogni lunedì e mercoledì dell’anno scolastico dalle 16.30 alle 18. L’educatrice propone ai bimbi giochi e attività varie in lingua slovena. Il corso è gratuito. L’unico onere a carico delle famiglie è l’iscrizione annuale all’Associazione Alpi che garantisce ai bimbi la copertura assicurativa. La sede dell’attività è l’oratorio della parrocchia di San Quirino (entrata da via Cicogna 25), messa a disposizione dal parroco don Claudio Como. L’iniziativa si inserisce nel solco tracciato dal progetto Intercultura del comune di Udine, che da diversi anni organizza corsi di lingua e cultura, seminari, gite d’istruzione e altre attività per accostare la popolazione allo sloveno. «Abbiamo sempre registrato una grande partecipazione – ha sottolineato Mario Canciani, consigliere comunale, referente del progetto Intercultura e vicepresidente dell’associazione Alpi –. Del resto, secondo miei calcoli, il dieci per cento dei residenti di Udine è di origine slovena. Provengono dalla Slavia Friulana, dalla Valcanale, ma anche da Gorizia e Trieste. Basta guardare i cognomi riportati dalla guida telefonica. Molti desiderano recuperare il rapporto con una lingua e una cultura che hanno avuto modo di conoscere poco». Se oggi a Udine la comunità di lingua slovena è formata soprattutto da persone trasferitesi in città dalle aree della provincia in cui è riconosciuta la minoranza, la presenza slovena ha lunghe radici storiche. Già nel 1452 sloveni e croati vi fondarono la Confraternita di San Gerolamo (ma ancor prima esisteva la Confraternita degli slavi), che ebbe un peso notevole nella vita cittadina, tanto da gestire un proprio ospedale, confluito nel 1775 nell’ospedale maggiore Santa Maria della Misericordia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp