Število vpisanih na dvojezično šuolo_Ecco i numeri della scuola bilingue

1solaZa šuolsko lieto 2015-2016, ki bo začelo šetemberja, bo v dvojezični šuoli v Špietru 22 otruok v parvem lietu vartaca, glih takuo 22 otruok v parvim razredu primarne šuole an 20 učencu v parvem lietu sriednje šuole. Tele so številke vpisov, ki so nam jih poviedali v vičstopinjskem šuolskem inštitutu s slovenskem an italijanskim učnim jezikom. Hlietu bo 91 otruok v vartacu, 112 v primarni šuoli in 59 v sriednji šuoli. Vsieh učencu bo torej 262, skor tarkaj ku lietos, ki jih je 265. Dvojezična šuola, ki je lieta 1984 odparla svoje urata v Špietru parvim sedmim otruokam, se parpravja na praznovanje suojih trideset liet diela. Velik senjam bo v petak, 5. junja v poznih popudanskih urah na več krajih v Špietru. Nastopali bojo te novi an te stari učenci. Pokazal’ bojo video filmate, ki guoré o dvojezični šuoli. Zbrali jih bojo znotra projekta Dvojezična in a day. Suoj prispevek lahko pošjajo vsi, ki so bli v telih tridesetih lietah na kajšno vižo povezani s šuolo (učenci, učitelji, starši, sorodniki, parjatelji, sodelavci). V filmatu muora biti niek, kar bi spominjalo na dvojezično šuolo, ku so na parmier stare šuolske bukva, srečanje med šuolarji, piesmica iz vrtca, stari ardeči žeki…Video filmat muora biti dug narvič adan minut, posneti in pošjati ga je trieba do 28. februarja na dvojezicna30@gmail.com.

L’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano ha reso noto che le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2015-2016 nelle prime classi ammontano a 22 bambini nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria e 20 nella scuola media inferiore. In totale, l’istituto comprensivo avrà 262 allievi (91 nella scuola dell’infanzia, 121 nella primaria e 59 nella media inferiore), registrando una sostanziale stabilità con l’anno in corso, quando è frequentato da 265 allievi. Intanto si stanno preparando i grandi festeggiamenti per il trentesimo della scuole bilingue. Avranno luogo venerdì 5 giugno a San Pietro al Natisone. L’istituto invita ex alunni, collaboratori, genitori, insegnanti, a partecipare al progetto “Dvojezična in a day”, ispirato al documentario di Gabriele Salvatores “Italy in a day”. Chi desidera partecipare al progetto può spedire il suo contributo video entro il 28 febbraio all’indirizzo dvojezicna30@gmail.com. Tempi, modi e contenuti sono liberi, anche se naturalmente ci dovrebbe essere un richiamo alla scuola bilingue (ripresa dei vecchi libri di scuola, incontro tra ex compagni di classe, canzone dell’asilo, le pantofoline rosse…)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp