Stare knjige iz Ukev so vsem dostopne_I registri antichi di Ugovizza per tutti

Tanta passione per la storia e la tradizione di Ugovizza, ma anche tanta pazienza. È probabilmente questo che ha spinto Alessandro Delussu a dedicarsi, per oltre vent’anni, a un paziente e certosino lavoro di fotografia e trascrizione, che ha permesso di rendere accessibili a un più vasto pubblico diverse raccolte di documenti del passato, come registri di battesimo e di decesso, o relativi a proprietà terriere.

Sono state gettate le basi, quindi, per tracciare alberi genealogici completi in seno alla comunità, risalendo nel passato di diversi secoli, almeno fino al XVIII secolo.

Il signor Alessandro, che ha 82 anni, risiede da diverso tempo in Alto Adige/Südtirol, dove a suo tempo si è trasferito come dipendente delle forze dell’ordine e dove si è creato una famiglia. Resta molto vivo, tuttavia, il suo legame con Ugovizza/Ukve, suo paese d’origine.

Negli anni passati questo legame lo ha portato a realizzare anche altre iniziative, come ad esempio il rifacimento della lapide in ricordo del defunto Jožef Škarbina, nato nel 1821 e morto nel 1879, che a Ugovizza è stato parroco per 13 anni.

La nuova lapide è posta sulla parete esterna della chiesa, all’interno del cimitero.

Per chi volesse dare un’occhiata ai dati resi accessibili dal signor Delussu attraverso il suo lavoro di trascrizione, al momento sono disponibili all’indirizzo internet https://data.matricula-online.eu/de/Privatarchiv/delussu/kanaltal-uggowitz

Prossimamente le copie cartacee dei registri parrocchiali saranno disponibili anche nell’archivio storico della Collaborazione pastorale di Tarvisio.

Veliko ljubezni za zgodovino in tradicijo rojstnih Ukev, a tudi veliko potrpežljivosti. Verjetno je to tisto, 00.24 kar je Alessandra Delussuja v več kot dvajsetih letih motiviralo pri natančnem prepisovanju in fotografiranju starih dokumentov, kot so krstne ali mrliške knjige ali pričevanja o zemljiščih. Tako razpolagamo zdaj z osnovnim gradivom, da bi orisali genealogijo ljudi vaške skupnosti, vsaj do XVIII stoletja. Alessandro Delussu, ki je star 82 let, že dalj časa prebiva na Južnem Tirolskem, kamor se je preselil kot predstavnik sil javnega reda in kjer je ostal potem, ko si je tam ustvarjal družino. Vendar navezanost na rojstne Ukve je še močna. Prav zaradi te navezanosti se je v preteklih letih pozanimal tudi za druge pobude, 01.15 dvakrat kot obnovitev nagrobnega kamna v spomin na pokojnega duhovnika Jožefa Škarbino. Pokojni dušni pastir je v Ukvah služboval 13 let. Rodil se je leta 1821 in umrl leta 1879. Novi nagrobni kamen so vzidali v zunanjo steno cerkve, znotraj pokopališča. Za vse tiste, ki bi si radi ogledali podatke, ki jih je prepisal gospod Delussu, so ti dostopni preko portala data pika matricula vezaj online pika eu. Dovolj je, da v iskalno polje vtipkajte Kanaltal. V prihodnjem bodo papirnati izvodi župnijskih knjig dostopni tudi v arhivu Pastoralnega sodelovanja Trbiž.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp