19 Maggio 2023 / 19. maj 2023

SSO podpira pojekt Benečija 2028
Sostegno al progetto Benecia 2028

Na sestanku izvršnega odbora SSO, ki je potekal na sedežu Gorske skupnosti v Špietru v sredo, 17. maja, je bilo govora tudi o turizmu in turističnem razvoju Benečije. Inštitut za slovensko kulturo je namreč s pomočjo podjetja Sontius izdelal strategijo za turistični in gospodarski razvoj Nediških in Terskih dolin ter Rezije – Benečije. Trenutno je v projektu vključenih petnajst od osemnajstih občin Videmske pokrajine, kjer zakon 38/2001 priznava prisotnost slovenske manjšine. Janko Humar, voditelj podjetja Sontius je izvršnemu odboru poročal o strategiji projekta Benečija 2023-2028, katerega dolgoročni cilj je prav razvoj trajnostnega turizma upoštevajoč in ohranjajoč lokalno identiteto in jezik. Za koordinatorja projekta, ki ga bo finansirala tudi dežela FJK, je bil izbran Sandro Quaglia, kulturni delavec iz doline Rezija. Slednji je sestavil trenutno ekipo, pri kateri sodelujejo mladi z različnimi kompetencami, ki bodo opravljali različne vloge: Eva Golles, odgovorna za rezervacije, Benedetta Trinco, odgovorna za marketing, ter Nico Sinuello, odgovoren za kulturo in raziskovanje. Prva faza – izdelava strategije, za katero so poprosili Janka Humarja, je zaključena, sedaj pa je že v teku druga faza. Člani ekipe se trenutno že ukvarjajo s spletno stranjo in logotipi ter znamkami, kajti pred vrati je uradna predstavitev znamke Benečija. Nato se bodo natanko pogovorili tudi z lokalnimi podjetniki in gostinci, da bi bolje razumeli njihove želje in potrebe. “Še bo pestro in zanimivo. Veliko je in bo dela, za rezultate pa bo potreben seveda čas,” je dejal Sandro Quaglia. Na občnem zboru ISK, ki je potekal v sredo, 3. maja, sta bili prisotni pokrajinska predsednica SSO za Videmsko, Anna Wedam, in predsednica SKGZ, Ksenija Dobrila. Zdaj pa so člani izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij potrdili ter obljubili svojo polno podporo projektu, ki ga tako podpirata obe krovni organizaciji.

Nella seduta del 17 maggio, tenutasi nella sede della Comunità di montagna a San Pietro al Natisone, il comitato esecutivo della Confederazione delle organizzazioni slovene ha dato un convinto sostegno al progetto di sviluppo turistico “Benecia 2018” realizzato dall’agenzia “Sontius”  per conto dell’Istituto per la cultura slovena.