SSO in SKGZ o šoli v Kanalski dolini_ Sso e Skgz sulla scuola in Valcanale

11SKGZ-SSO-Kanalska dolinaVečjezično šolanje v Kanalski dolini je bilo v ospredju omizja, ki sta ga sklicala predsednika krovnih organizacij, Walter Bandelj za SSO in Rudi Pavšič za SKGZ, in katerega so se udeležili še predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, načelnik slovenskega šolskega urada Igor Giacomini, podpredsednik Rodolfo Bartaloth za Sks Planika in predsednica Anna Wedam ter tajnik Luciano Lister za Združenje Don Mario Cernet.

Kateri model večjezičnega šolanja je najprimernejši v Kanalski dolini, je vprašanje, na katerega bi morala naša narodna skupnost najti skupen odgovor. Omizje, ki sta ga sklicala predsednika krovnih organizacij, je pokazalo, da obstajajo različni pogledi, enotno pa je stališče, da bi morala v teh krajih nastati večjezična šolska ponudba, v kateri ima slovenski jezik isto dostojanstvo in vlogo od ostalih. Ob tem ne gre prezreti tudi zakonsko gotovost, ki jo nudi zakonska zaščita.

O tem bo tekla beseda tudi na srečanju županov iz Kanalske doline s predstavniki šolskih oblasti. Prvi so namreč zaupali delovni skupini, naj izdela predlog, ki v nekaterih detajlih trči v obstoječo šolsko zakonodajo. O teh problematikah je podrobno poročal vodja šolskega urada Igor Giacomini, ki je zadolžen tudi za italijanski deželni šolski sistem.

Omizje se bo ponovno sestalo v aprilu, potem ko se bo na različnih nivojih ugotovilo, kakšne predloge ponujajo javne uprave v Kanalski dolini.

Il tema dell’istruzione plurilingue in Valcanale è stato al centro di un incontro convocato dai presidenti delle due organizzazioni confederative della minoranza slovena, Walter Bandelj della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e Rudi Pavšič dell’Unione culturale-economica slovena-Skgz. All’incontro hanno partecipato anche la presidente del Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena, Ksenija Dobrila, il dirigente dell’Ufficio regionale per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini, il vicepresidente del Centro culturale sloveno Planika, Rodolfo Bartaloth, nonché la presidente Anna Wedam e il segretario Luciano Lister dell’Associazione Don Mario Cernet.

Nell’interrogarsi sul modello di scuola plurilingue più adatto alla Valcanale, la comunità etnica slovena dovrebbe giungere a una risposta unitaria. Al tavolo convocato dai presidenti delle due organizzazioni confederative è emerso come esistano vedute diverse, ma che si sia concordi nel ritenere che in tali zone debba sorgere un’offerta scolastica plurilingue, nell’ambito della quale la lingua slovena abbia la stessa dignità e lo stesso ruolo delle altre. Non va trascurata, inoltre, la certezza normativa garantita dalla tutela legislativa.

Di questo si parlerà anche all’incontro dei sindaci della Valcanale coi rappresentanti delle autorità scolastiche. I sindaci, infatti, hanno affidato a un gruppo di lavoro il compito di elaborare una proposta, che in alcuni dettagli va a cozzare con la legislazione già esistente in materia d’istruzione. A tali problematiche ha accennato più nello specifico il dirigente dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, Igor Giacomini, che attualmente è anche direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Il tavolo si riunirà nuovamente ad aprile, dopo che sarà stato verificato, ai diversi livelli, quali siano le proposte offerte dalle pubbliche amministrazioni della Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp