SSO bližje Slovencem v Kanalski dolini_La Confederazione Sso in Valcanale

Svet slovenskih organizacij in Kmečka zveza bosta odslej neposredno na voljo ljudem tudi na Trbižu. V soboto, 21. oktobra, ob 11.00 bo SSO v ulici Sottomonte uradno otvoril novo pisarno, kjer bo zainteresirane sprejela tudi Kmečka zveza. Otvoritev bodo popestrili s kulturnim programom, nove prostore bo blagoslovil župnik na Trbižu, Alan Iacoponi.

«Dogodek bo prava priložnost, da se četrta podružnica SSO-ja predstavi na najboljši način tudi v Kanalski dolini. »Večkrat je bilo očitano, da ne razmišljamo o tem delu dežele Furlanije-Julijske krajine, danes pa smo tu,« pravi deželni predsednik krovne organizacije, Walter Bandelj.

Z njim smo se pogovarjali o zamisli za otvoritvijo nadaljnje pisarne v Kanalski dolini.

S katerimi namerami bo Svet slovenskih organizacij odprl pisarno tudi na Trbižu?

»V zakonu 38 je v 32 občinah prisotna in zaščitena slovenska manjšina, od tega jih je kar 18 na Videnskem. Žal smo bili do zdaj samo z oddaljenimsedežem v Čedadu. Ugotovili smo, da je za Slovence v goratem delu tega območja, v občinah Rezija, Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Čedad težko dosegljiv. Prav zaradi tega prebivalci iz Kanalske doline ne sodelujejo tako aktivno z našo organizacijo in še manj koristijo storitve, ki jih ponuja Kmečka Zveza. Odprtje je pravi korak pri bližanju k našim ljudem, saj pomeni večjo prisotnost na terenu in pri potrebah tega območja.«

Kako bo krovna organizacija pognala korenine v dolini?

»Treba bo sodelovati z vsemi, ki želijo podpreti naše dejavnosti. Predvsembomo sodelovali s Slovenci v Kanalski dolini in s tistimi, ki v slovenski manjšini prepoznajo dodano vrednost celotnega ozemlja. Zanima nas tudi močno sodelovanje z nemško in furlansko manjšino. Prepričan sem, da smo skupaj močnejši in bomo lahko načrtovali nove priložnosti v evropskem duhu.«

Walter Bandelj

Na katerih področjih bo SSO aktiven?

»V Kanalski dolini obstajajo že nekatera slovenska kulturna društva in zbori ampak ni gospodarske dejavnosti, povezane s slovensko manjšino. Vemo, da je na tem območju veliko Slovencev, ki imajo razne interese, da razvijajo in uresničijo nove ideje in posledično nova podjetja. Zato je potrebno, da pomagamo.«

Kako namerava SSO stopiti v stik z ustanovami in akterji na sosednjem avstrijskem Koroškem, Gorenjskem in v Posočju?

»SSO ima že danes odlične odnose s Slovenci na Koroškem. Glede na to, da bo tu podružnica, želimo okrepiti sodelovanje na kulturnem in gospodarskem področju. In spodbujati aktivno sodelovanje s Slovenijo, največ z občinama Kranjska Gora in Bovec. Treba bo vzpostaviti dobre odnose z institucijami, javnimi upravami in podjetniki, ki nameravajo investirati tu pri nas.«

Kaj pomeni sodelovanje s Kmečko zvezo?

»Kot sem rekel, s Kmečko zvezo smo želeli skupaj odpreti ta prostor, da bi bili blizu Slovencem, ki živijo v Kanalski dolini, in vsem, ki želijo uporabljati storitve te organizacije. Investicija je namenjena predvsem živinorejcem, gozdarjem in vsem podjetjem, ki delujejo na kmetijskem in turističnem področju.«

Kaj lahko Kanalčani obetajo od delovanja SSO-ja?

»Najprej se ne smejo počutiti osamljene in oddaljene od naše krovne organizacije. SSO ni aktiven in nima interesov samo v Trstu ali v Gorici, sedaj pokriva celotno območje dežele FJK. Ta podružnica je namenjena njim, za potrebe te doline. Naredili bomo, kar je mogoče, da se vsaka težava primerno reši. Vsi se dobro spomnimo težav pri izvedbi uradnega večjezičnega eksperimentalnega pouka v Kanalski dolini. Zato potrebujemo krepko sodelovanje predvsem s strani slovenskih društev in njihovih lokalnih predstavnikov, ki poznajo potrebe tega območja.« (Luciano Lister)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp