Sredstev za slovenščino še ni_Ancora senza fondi per lo sloveno

bachPosvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino dežele Furlanije – Julijske krajine, ki je zasedala v Trstu 20. septembra, ni odobrila nadaljnjega financiranja slovenščine v vrtcih in šolah Kanalske doline. Gre za okoli 16.000 evrov sredstev letno, pri katerih se je zapletlo ob začetku šolskega leta, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Vse je ostalo samo pri obljubah, je za STA izjavil predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Deželni odbornik Gianni Torrenti pa je po njegovih navedbah obljubil, da bodo zadevo rešili v čim krajšem času. Sredstev naj ne bi odobrili, ker naj slovenska manjšina ne bi imela strategije, kako urediti poučevanje slovenščine v Kanalski dolini. Ta razlog je po Bandljevih besedah “zelo banalen”. Napovedal je, da bo  o tem govoril s predstavniki društev v Kanalski dolini in jim predlagal, naj čim prej skličejo sestanek s predstavniki Dežele in rešijo vprašanje. “V primeru, da tega ne uredijo, bomo morali posredovati po diplomatski poti – s pomočjo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter pristojnih ministrstev. Ta zadeva se vleče že preveč časa,” je za STA še dejal Bandelj. V Kanalski dolini je okoli 250 otrok v vrtcih in osnovnih šolah v novem šolskem letu ostalo brez pouka slovenščine, ker dežela FJk ni dodelila finančnih sredstev za pouk slovenščine v preteklem šolskem letu na šolah v Ukvah, Žabnicah in na Trbižu. Slovensko se bo učilo le kakšnih 40 otrok zadnjega letnika vrtca in prvih dveh razredov osnovne šole v Uvah, v okviru poskusnega nekajmesečnega trijezičnega pouka. Lani je bilo k pouku slovenščine v Kanalski dolino vpisanih 289 otrok. Na seji posvetovalne komisije je deželni odbornik Gianni Torrenti obljubil le, da bo Dežela čim prej ustrezno rešila problem. Kako pa ni povedal!

Ancora nulla di fatto nella Commisione regionale consultiva per la minoranza slovena sul finanziamento dell’insegnamento della lingua slovena nelle scuole dell’infanzia e primarie della Valcanale. Nella seduta dello scorso 20 dicembre, l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, ha solo promesso che la Regione risolverà la questione al più presto e in modo adeguato. Allo stato dei fatti, 250 bambini nei plessi scolastici di Ugovizza, Camporosso e Tarvisio sono privati dell’insegnamento dello sloveno. A questa lingua potrà avvicinarsi solo una quarantina di alunni dell’ultimo anno di asilo e dei primi due anni delle elementari a Ugovizza, dove a ottobre partirà l’insegnamento sperimentale trilingue (italiano-tedesco-sloveno).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp