Srečanje, ki je prerokovalo padec meje

 
 
Časti gost 40. jubilejnega srečanja med Slovenci Videnske province in Soške doline bo predsednik Republike Slovenije Danilo TŸrk. Srečanje je v programu donas, sabota 16. ženarja, od 17. ure naprej, v kobariškem kulturnem domu. Malo priet se bo predsednik TŸrk pogovoriu s predstavniki slovenskih organizacij v naši deželi. Srečanja se bo udeležiu tudi tolminski prefekt Zdravko Likar, ki par sodelovanju med beneškimi in onejskimi Slovenci se je v teli zadnjih 25 lietih pardobiu puno zaslug.
Parva novolietna srečanja so bla skor skrivna in so se jih udeleževali onejski in beneški kulturniki, administratorji in duhovniki, ki so zastopil’ potriebo po spoznavanju med ljudmi, ki jih je družila skupni jezik, kultura in želja po sodelovanju. Iz tistih skromnih začetku se je novolietno srečanje spremenilo v pomemben politični in kulturni dogodek, katerega so se v teku liet udeležil’ narbuj vesoki predstavniki oblasti iz Slovenije in naše dežele.
Za spoznavanje in zbliževanje med Slovenci na meji je imeu puno zaslug tudi pokojni kobariški dekan Franc Rupnik, ki že lieta 1980 je začeu pisat v Dom o zgodovinskih človieških in kulturnih odnosih med Benečijo in Soško dolino in je do smarti skušu zbližat Slovence na meji in jih prepričat o njih skupnih jezikovnih, vierskih in kulturnih koreninah.
Tudi po njega zaslugi so se že 8. luja 1981 v Kobaridu srečala videnski nadškof Alfredo Battisti in koperski škof Janez Jenko: iz telega srečanja so se rodila skupna ruomanja na Staro goro in potlè še srečanje treh dežel.
Slovenci na meji so se začel’ srečevat u težkih cajtih, kàr se je med Italijo in Jugoslavijo šele uzdigavu vesok ideološki zid in je Benečija preživjala mračne lieta, u katerih so tajne sile dielale pruot zaviednim Slovencam an so skušale zbrisat use, kar je bluo slovenskega. Na srečanjih v Kobaride so Benečani in Onejci skušal’ poživiet stare človieške in kulturne stike, ki so jih povezoval’ čez stuolietja. S telimi srečanji so na nieko vižo prerokoval’ padac meje, ki se je uresniču dvie lieta od tega.
Upati je, de po telem 40. jubilejnem bojo srečanja šla naprej, sa’ sodelovanje je še zmieram buj potriebno in nucno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp