Slovenščina na kanalski avtocesti_Valcanale, sloveno in autostrada

220px-RouteE55V kratkem bomo lahko na avtocestnem odseku, ki pelje po Kanalski dolini do italijansko-avstrijske meje na Trbižu, na cestnih smerokazih brali tudi slovenske nazive krajev, ki jih opredeljuje zgodovinska prisotnost slovenske narodne skupnosti. V minulih dveh tednih se je podjetje, ki mu je avtocestna družba zaupala izdelavo novih smerokazov, soočilo z deželnim svetnikom SSk in podpredsednikom deželnega sveta FJk Igorjem Gabrovcem, da bi preverilo ustreznost napisov in njihovo geografsko namestitev. »Novica, da se tudi avtocestna družba vendarle prilagaja na določila zaščitnega zakona, je razveseljujoča, saj je predsednica deželnega odbora Debora Serracchianiže zdavnaj izdala ustrezne dekrete na osnovi 10. člena zakona 38/2001 in je zato vsako odlašanje neopravičljivo, na kar je razne upravitelje javnih storitev ponovno formalno jasno opozorila tudi sama predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila. Pričakovati je, da bo namestitev novih smerokazov potekala po najhitrejšem postopku, predvsem pa da bo isto načelo obveljalo tudi na vseh ostalih območjih, ki jih navaja zakon. Žal ostajajo še vedno številni primeri javno-storitvenih podjetij, ki se otepajo spoštovanja osnovnih določil zaščitenega zakona o vidni dvojezičnosti na območju vseh dvaintridesetih občin od Milj do Trbiža« poudarja deželni svetnik Igor Gabrovec.

In breve nel tratto dell’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio che attraversa la Valcanale saranno apposti cartelli indicatori bilingui italiano-sloveno. Lo informa una nota del vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Igor Gabrovec. A lui si è rivolta la ditta alla quale la società concessionaria ha commissionato i nuovi cartelli per verificare la loro correttezza e le località dove andranno installati. «La notizia che la società concessionaria (Autostrade per l’Italia, ndr) si stia adeguando alla legge di tutela è positiva – evidenzia Gabrovec –. Da tempo la presidente della Giunta regionale, Debora Serracchiani, ha sottoscritto il decreto attuativo, perciò ogni dilazionamento è ingiustificabile».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp