Šetemberja 16 šuolarju manj_Nelle scuole delle Valli allievi in calo

Scuole ValliZa prihodnje šuolske lieto 2016/2017 se je v Nediških dolinah vpisalo v vartace, primarne in sriednje šuole vse kupe 644 učencu, tuo je 16 manj. V dvojezični vičstopinski šuoli jih bo vse kupe 279, kar je šest vič ku lietos, v adnojezični vičstopinski šuoli pa 365, kar je 22 manj. Na dvojezični šuoli v vrtcu bo vse kupe 89 otruok (26 v parvem lietniku, 26 v drugem an 37 v trečjem). Odprta bo tudi sekcija v Sauodnji, ki lahko sprejme 25 otruok. V osnovni šuoli jih bo vse kupe 132 (36 v parvem razredu, 24 v drugem, 20 v trečjem, 29 v četartem in 23 v petem). Na srednji šuoli bo 58 učencu (17 v parvem razredu, 20 v drugem in 21 v trečjem). Na šuolah, kjer uče samuo po italijansko, bo 17 otruok v vartcu v Podbuniescu (6 v parvem lietniku, 7 v drugem in 4 v trečjem); 20 v vartcu v Gorenji Miersi (5 v parvem lietniku, 8 v drugem, 7 v trečjem), 47 v Ažli (23 v parvem lietniku, 6 v drugem in 18 v trečjem). V primarni šuoli v Gorenji Miersi bo 47 šuolarju (5 v parvem razredu, 8 v drugem, 11 v trečjem, 14 v četartem in 9 v petem), v Špietru 97 (17 v parvem razredu, 18 v drugem, 21 v trečjem, 17 v četartem in 24 v petem). V sriednji šuoli v Podutani bo 35 ućencu (11 v 1. razredu, 10 v drugem in 14 v trečjem) in v Špietru 102 (vsaki razred ima dve sekciji, v parvem 16+16, v drugem 17+17 in v trečjem 17 + 19 otruok).

Nel prossimo anno scolastico le scuole dell’obbligo delle Valli del Natisone avranno 16 alunni in meno rispetto a quest’anno scolastico. Lo si evince dai dati forniti dai due istituti comprensivi (bilingue italiano-sloveno e monolingue italiano) di San Pietro al Natisone. L’istituto monolingue italiano avrà 84 bimbi nella scuola dell’infanzia ad Azzida, Pulfero e Merso Superiore, 144 alunni nella scuola primaria a Merso Superiore e San Pietro, 137 studenti nella scuola media inferiore a Merso Superiore e San Pietro, per un totale di 365 allievi (22 in meno rispetto all’anno in corso). L’istituto bilingue avrà 89 bimbi nella scuola dell’infanzia, 132 alunni nella scuola primaria e 58 studenti nella scuola media inferiore, per un totale di 279 (6 più dell’anno in corso).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp