Reforma Videnske nadškofije_La riforma dell’Arcidiocesi di Udine

MazzocatoNa predvečer goda patronu videnske nadškofije svetih Mohora in Fortunata je v torak, 11. luja, nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato oznanu, de bo globoka reforma teritorjalne ureditve videnske nadškofije stopila v veljavo hlietu. Po projektu, ki so ga predstavili lani, bi od donašnjih 24 ostalo samuo devet foranij in bi nastavli 56 nadfar, ki pomieni, de bi ble na papirju (na karti) fare le tiste, ki so sada, ampa bi ble dejansko združene v takuoimenovana »pastoralna sodelovanja« (po italijansko »collaborazioni pastorali«) z adnim famoštram, kateremu bi pomagali drugi duhovniki in diakoni. Med drugim, po projektu naj bi na bluo vič špietarske foranije in bi ble vse fare Nediških dolin adno samuo »pastoralno sodelovanje« pod do Manzana aršierjeno Čedajsko foranijo. Nadškof Mazzocato je v torak poviedu, de na parvi projekt je paršlo puno konstrutivnih kritik in popravku, ki jih bojo gledal upoštevat. Naj povemo, de so petnajstdnevnik Dom, in združenji Blankin in Cernet predlagali, da nastavijo adno foranijo za Benečijo in adno foranije za Železno in Kanalsko dolino. Vprašajo tudi, naj v novih nadfarah nadškofija poskrbi za duhovnike in diakone, ki znajo in guore slovenski jezik. Za tuo je puno duhovniku in pastoralnih dielucu v farah, kjer so Slovenci.

Martedì, 11 luglio, nella vigilia della ricorrenza dei patroni dell’Arcidiocesi di Udine, i Santi Ermacora e Fortunato, l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato ha annunciato che la profonda riforma dell’organizzazione territoriale dell’arcidiocesi entrerà in vigore quest’anno. In base al progetto presentato l’anno scorso, delle attuali 24 foranie resterebbero solo 9, con la costituzione di 56 superparrocchie. Ciò significa che le parrocchie esistenti continuerebbero a esistere sulla carta, ma che di fatto sarebbero aggregate nelle cosiddette «collaborazioni pastorali», con un parroco aiutato da altri sacerdoti e diaconi. In base al progetto, inoltre, la forania di San Pietro al Natisone/Špietar scomparirebbe e tutte le parrocchie delle Valli del Natisone andrebbero a costituire un’unica «collaborazione pastorale» sotto una Forania di Cividale estesa sino a Manzano. Martedì, l’arcivescovo Mazzocato ha riferito come al progetto originario siano giunte numerose critiche costruttive e correzioni, che ci si prenderà cura di tenere in considerazione. Ricordiamo che il quindicinale Dom e le associazioni slovene Blanchini e Cernet hanno proposto la costituzione di un’unica forania per la Benecia e di una forania per il Canal del Ferro e la Valcanale. Hanno anche richiesto che nelle nuove superparrocchie l’arcidiocesi provveda alla presenza di sacerdoti e diaconi che conoscano e parlino lo sloveno. Nelle parrocchie dove è presente la comunità slovena, a tale scopo sono già presenti numerosi sacerdoti e operatori pastorali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp