31 Marzo 2017 / 31. marec 2017 fotogallery

Ko je Marij Cernet obranil slovenščino
Quando Mario Cernet difese lo sloveno

11Blagoslov pred cerkvijoV   soboto, 18. marca, zvečer je v cerkvi Sv. Egidija v Žabnicah med trodnevnico v čast vaškemu sopatronu Svetemu Jožefu bilo precej slovesno. Ob tej priliki so namreč blagoslovili ploščo v spomin na gospoda Marija Cerneta (1916-1984), ki je bil župnik v Žabnicah in rektor svetišča na Višarjah od leta 1962 do leta 1984.

Blagoslov se je odvijal neposredno po maši, ki sta jo v italijanščini in slovenščini (kot po stari navadi v Žabnicah) darovala gospoda Karlo Bolčina in Lovro Petricig. Glasbeno jo je spremljal Cerkveni pevski zbor Žabnice. Zbor je med drugim zapel tudi tradicionalne slovenske litanije, ki jih v Žabnicah še vedno pojejo med trodnevnico Svetega Jožefa. Maše in blagoslova se je uradno udeležil tudi župan Občine Trbiž Renato Carlantoni.

Ploščo je v zunanjo steno cerkve Svetega Egidija dalo vzidati Združenje Don Mario Cernet že februarja lani – sicer ob stoletnici rojstva pokojnega duhovnika, po katerem je poimenovano. Blagoslov so pa morali preložiti še posebej zaradi takratnega slabega zdravstvenega stanja žabniškega župnika mons. Dionizija Mateuciga, ki nas je avgusta lani zapustil.

Na ploščo so dali v italijanščini in slovenščini izklesati stavek: »Dobri pastir in človek, ki je neutrudno skrbel za žabniško faro, ter obranil in ohranil slovenski jezik in svetišče na Svetih Višarjah z romarsko potjo treh dežel«.

Spomin na lik pokojnega Marija Cerneta je obudila predsednica Združenja Cernet Anna Wedam.

Mario Cernet se je rodil v Čarnem Varhu v Benečiji leta 1916. Njegov oče je padel v prvi svetovni vojni. Po študiju v Vidnu je bil v duhovnika posvečen junija 1940. Najprej je služboval v Benečiji, kjer je imel težave z italijanskimi nestrpneži. V Žabnice, kjer so nekoč pretežno govorili slovensko in nemško in kjer dandanes govorijo italijansko, slovensko, nemško in furlansko, je kot župnik prišel leta 1962.

Za slovensko skupnost v Kanalski dolini je bil pomebna osebnost, ker je s svojimi dejanji branil rabo slovenskega jezika na cerkvenem področju. Na tej poti se je soočal z mnogimi ovirami in pogosto ni našel potrebnega razumevanja pri nadrejenih; oblasti in sile javnega reda so pa ga nadzorovale.

Zaslužen je tudi, ker je ohranil slovenski značaj svetišča na Višarjah in ker je preprečil, da bi bil ta značaj izgubljen, kot je le nekatera desetletja prej bilo za svetišče na Stari Gori.

Med raznimi pobudami za skupnost nasploh je podpiral tudi žabniško športno društvo Unione sportiva Camporosso. Umrl je v prometni nesreči na poti v Viden, kamor je zadnja leta redno hodil na dializo krvi.

Župan Občine Trbiž Renato Carlantoni se je navezal na pridigo gospoda Bolčine, ko je izrazil prepričanost, da so osebe, kot je bil gospod Mario Cernet, potrebne kot voda:  »Bil je oseba, ki je zastopala tisto večnarodnost, ki je v Žabnicah in v Benečiji tipična in značilna, a ki ni vedno prišla do izraza. Jezikov, ki smo jih govorili v Kanalski dolini in drugje po svetu, ni vedno bilo dovoljeno govoriti. Osebam, kot je bil on, dolgujemo, da od nekaterih let vrednotijo to jezikovno in kulturno stvarnost in da je to vrednotenje nekaj samoumevnega za vse. Prej prav gotovo ni bilo tako.« (Luciano Lister)

11Prisotni v cerkviLa sera di sabato 18 marzo, durante il triduo dedicato a San Giuseppe, compatrono del paese, nella chiesa di Sant’Egidio a Camporosso/Žabnice è stata benedetta una lapide in memoria di don Mario Cernet (1916-1984), parroco di Camporosso e rettore del santuario di Lussari dal 1962 al 1984.

La benedizione ha avuto luogo subito dopo una messa concelebrata in italiano e sloveno (come da tradizione a Camporosso) dai sacerdoti Carlo Bolčina e Lorenzo Petricig e allietata dal coro parrocchiale di Camporosso, che ha intonato anche le tradizionali litanie slovene ancora in uso durante il triduo dedicato a San Giuseppe. Alla cerimonia ha presenziato anche il sindaco di Tarvisio/Trbiž, Renato Carlantoni.

La lapide era stata fatta collocare sulla parete esterna della parrocchiale di Sant’Egidio dall’associazione slovena valcanalese «Don Mario Cernet» già a febbraio dell’anno scorso (per il centenario di nascita del sacerdote), ma la sua benedizione è stata rimandata per diversi motivi, soprattutto per i problemi di salute dell’allora parroco paesano, mons. Dionisio Mateucig, mancato ad agosto.

Sulla lapide è riportata in italiano e sloveno la frase: «Buon pastore e uomo, che si è instancabilmente adoperato per la parrocchia di Camporosso ed ha difeso e preservato lo sloveno ed il santuario di Lussari col sentiero del pellegrino dei tre popoli».

A ricordare ai presenti la figura di don Mario Cernet è stata Anna Wedam, presidente dell’associazione slovena a lui intitolata.

Mario Cernet nacque a Montefosca/Čarni Varh in Benecia nel 1916. Suo padre cadde nella prima guerra mondiale. Dopo gli studi al seminario di Udine, fu consacrato sacerdote nel giugno del 1940 e dapprima prestò servizio in Benecia, dove patì alcune difficoltà a causa di alcuni estremisti italiani. A Camporosso/Žabnice, dove un tempo prevalevano lo sloveno e il tedesco e dove oggi si parlano italiano, sloveno, tedesco e friulano, entrò come parroco nel 1962.

Per la comunità slovena valcanalese è una figura eminente perché la sua azione si caratterizzò per la difesa della tradizione linguistica dello sloveno in ambito religioso – e su questa strada non trovò meno problemi rispetto ai suoi predecessori, visto che si trovò spesso in disaccordo coi suoi superiori, nonché a volte «osservato» da parte di autorità e forze dell’ordine.

Fra i suoi meriti, quello di essere riuscito a conservare un carattere sloveno al Santuario di Lussari, evitando che andasse disperso come avvenuto decenni prima a Castelmonte.

Fra le varie iniziative per la comunità in generale, spicca il suo appoggio all’istituzione dell’Us Camporosso. Morì in un incidente stradale mentre si stava recando a Udine per una delle sue regolari sedute di dialisi degli ultimi anni della sua vita.

Riprendendo l’omelia di don Bolčina, il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, si è detto convinto che persone come don Mario Cernet siano state indispensabili come l’acqua: «È una persona che ha rappresentato quella multietnicità che a Camporosso e nella Benecia è tipica e rappresentativa, ma che non sempre era usata. Non sempre si potevano usare le lingue che erano parlate nella nostra valle o in altre parti del mondo. A persone come lui dobbiamo che da pochi anni la valorizzazione di questa realtà linguistica e culturale sia finalmente un dato certo, condiviso da tutti; prima non lo era senz’altro».