Prvo obhajilo po slovensko v Špietru_Comunioni in sloveno a S. Pietro

Šest otruok, ki hodi h katekizmu po sloviensko, bo par Parvem svetem obhajilu v saboto, 28. maja, ob 18.30 par sveti maši po slovensko v špietarski farni cierkvi. Evharistijo bota darovala msgr. Marino Qualizza in tarčmunski famoštar g. Božo Zuanella, ki ima dvojezični katekizem pod svojem okrilju. Ob spremljavi Davida Clodiga na orgle, bo pieu zbor vierniku, ki ob sabotah hodijo k svetiu maši o slovensko. Otroci in njih starši bojo poskarbieli za berila, prošnje in molitve. Tiedan priet v saboto, 21. maja, bojo le v Špietru otroci par parvi spuovedi. »Teli otroci, ki bojo parvič parjeli Kristusa, so zlo pridni. Imajo posebno nagnjenje do duhovnosti in veliko zanimanje za kristjansko viero. Škoda, de je pandemija koronavirusa motila njih parpravo. Huduo mi se zdi, de smo paršli h koncu,« nam je poviedala katehetinja Anita Bergnach, s katero je sodelovala Vesna Jagodic. Ideja učenja katekizma po slovensko se je rodilašest liet odtuod, kàr so nekateri starši, kateheti in skupnost, ki obiskuje mašo po slovensko v Špietru, ugotovili, de je paršu pravi cajt za telo iniciativo. Naspruotovanja je bluo veliko, a tardna voja staršu, pogum katehetinj in podpuora slovenskih duhovniku ter združenja don Eugenio Blanchini so premagale vse težave. Parvih deset otruok je takuo parjelo Parvo obhajilo 27. šetemberja predlani na Tarčmunu in dvie čečici pa 5. junja lani.

Sei bambini che frequentano il catechismo bilingue sotto l’egida della parrocchia di Savogna, sabato 28 maggio, riceveranno la prima comunione nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone, durante la santa messa in sloveno delle 18.30.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp